Toimintakertomus 2008

Yleistä
Vuosi oli yhdistyksen 24. toimintavuosivuosi. Kausi oli jälleen ennätyksellisen vilkas sekä tapahtumien lukumäärän, että osanottajien määrän perusteella.
Sijoituskerho alkoi taas kokoontua ja sai toimia Ville Tenkasen isännöimänä Afondo Oy:n tiloissa.

Jäsenistö
Yhdistyksellä oli vuoden lopussa 301 jäsentä, edellisen vuoden lopussa 317. Edellisenä vuonna oli saatu Nordnet Pankin ja Osakesäästäjien yhteistyösopimuksen tuloksena uusia jäseniä, joista osa erosi, kun jäsenmaksu olisi pitänyt maksaa itse. Myös jäsenetuna olleen Taloussanomat-lehden ilmestymisen loppuminen saattoi vaikuttaa eroamisiin. Yhdistyksen jäsenmäärä kehittyi (- 5 %) selvästi suotuisammin, kuin valtakunnassa keskimäärin (n. – 15%) ja uusia jäseniä liittyi runsaasti.

Kokoukset
Yleisiä kokouksia pidettiin sääntömääräiset kevät- ja syyskokous. Kevätkokous pidettiin Kuopion Osuuspankin tiloissa. Syyskokous oli Sampo Pankin isännöimänä. Hallitus kokoontui kuusi kertaa.

Muut tilaisuudet
• Jäsenilta Hotelli Puijonsarven kabinetissa 16.1., jossa käytiin läpi sijoittajan tietolähteitä ja verotusta Martti Hirvensalon toimesta. Veikattiin pörssin yleisindeksin kehitystä vuoden viimeiseen pörssipäivään, 30 osanottajaa.
• Yritysvierailu Orion Oyj:n Kuopion tehtaalle 4.2. yhdessä Varkauden yhdistyksen kanssa. Meiltä oli 25 osanottajaa.
• Avoin luentotilaisuus ”Arvosijoittaminen 2008” 12.2 Microteknian auditoriossa. Tilaisuus järjestettiin aloitteestamme yhteistyössä Kuopion kauppakamarin, Kuopion yliopiston Kauppatieteiden laitoksen kanssa. Tilaisuuden avasi yliopiston rehtori Matti Uusitupa ja esiintyjinä olivat professori Mervi Niskanen, sijoittaja/kirjailija Kim Lindström sekä yrittäjät Curt Lindbom ja Ilkka Brotherus. Osanottajia 200 henkilöä.
• Yritysvierailu Joensuuhun Pohjois-Karjalaan kirjapainoon, jossa toimitusjohtaja esitteli yhtiön. Lisäksi Kesla Oyj:n toimitusjohtaja selvitti Keslan toimintaa. Järjestelyt hoiti Pohjois-Karjalan Osakesäästäjät. Osanottajia meiltä oli 21 henkilöä.
• Kevätkokous 12.3. Kuopion Osuuspankissa. Hallituksemme jäsen Heikki Törrö oli eronnut paikkakunnalta muuton vuoksi ja hänen seuraajakseen valittiin Marjo Närhi. Isäntäpankin edustaja kertoi pörssin näkymistä. Osanottajia 25 henkilöä
• Jäsenilta 17.4. Hotelli Puijonsarven kabinetissa. Eläkevakuutusyhtiö Eteran sijoitusjohtaja Mika Pesonen kertoi yhtiön sijoitustoiminnasta ja osakevalinnoista. Osanottajia 30 henkilöä.
• Jäsenilta 14.5. Savon Sanomien vieraana. Päätoimittaja/toimitusjohtaja Jari Tourunen kertoi lehden kehittämisestä ja tulevaisuuden haasteista. Keskisuomalainen Oyj:n talousjohtaja Heikki Linnavirta esitteli konsernia sijoituskohteena. Osanottajia 35 henkilöä.
• Jäsenilta 11.6. Kuopion lentoaseman uudessa järviterminaalissa. Hallituksen puheenjohtaja Pekka Sivonen kertoi Digia Oyj:sta. Osanottajia 35 henkilöä.
• Yritysvierailu Olvi Oyj:lle Iisalmeen yhdessä Iisalmen ja Pohjois-Karjalan yhdistysten kanssa. Osanottajakiintiömme oli 12 henkilöä.
• Glitnir Pankin Road Show 18.9. Microtekniassa.
• Sijoitusilta Kuopion Osuuspankissa 23.9. Pankin asiantuntijat kertoivat taloustilanteesta ja sijoitusnäkymistä.
• Sampo Pankin Sijoittajaforum Hotelli Puijonsarven uusissa luentotiloissa 29.9.. Sampo Pankin asiantuntijat kertoivat sijoitusnäkymistä. Atria Oyj:n, Honkarakenne Oyj:n ja Olvi Oyj:n toimitusjohtajat kertoivat yritystensä toiminnasta.
• Syyskokous 16.10. Sampo Pankin vieraana. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Mervi Niskanen erovuorossa olleen Riitta Litmasen tilalle. Johtaja Hanes Helenius Danske Marketista esitti taloudellisen katsauksen. Osanottajia 26 henkilöä.
• Pörssisäätiön pörssi-ilta 5.11. Microteknian auditoriossa, olimme kutsujana Pörssisäätiön ja Kuopion kauppakamarin kanssa yhdessä, noin 120 henkilöä
• Jäsenilta 20.11. kaupunginkirjaston kokoussalissa. analyytikko Henri Elo Kauppalehden Balance Consultingista kertoi tilinpäätösanalyysien hyväksikäytöstä ja osakevalinnoista. Osanottajia yhteensä 35 henkilöä.
• Jäsenilta ja pikkujoulu 11.12. ravintola Kummisedässä. Analyytikko Jari Westerberg FIM Varainhoidosta kertoi teknisen analyysin hyväksikäytöstä. Tiernatytöt esiintyivät ja laulettiin joululauluja sekä syötiin jouluateria. Osanottajia 22 henkilöä. Ilmoittautuneita oli 35 henkilöä ja yhdistys joutui maksamaan poissaolleiden ruokailukuluja.

Sijoituskerho kokoontui yhdeksän kertaa ja osanottajia oli 8-18 henkilöä/kokous.
Kokouksissa keskusteltiin ”Liisan listan” ja Balancen Ranking-listan kärkiyhtiöistä ja niiden tulos- sekä osinkonäkymistä.

Jäsenistöä oli kutsuttu lisäksi eri pankkien ja pankkiiriliikkeiden järjestämiin tilaisuuksiin.

Tuki
Sijoitusmessuille ja –risteilyille osallistuneille annettiin tukea 25 €/henkilö.

Tiedottaminen
Lähetettiin kaksi jäsenkirjettä ja ilmoitettiin tilaisuuksista Kauppalehden joka toisen perjantain numeroissa Osakesäästäjien sivulla sekä uuden jäsenlehden ”Viisas Rahan” kymmenessä ilmestyneessä numerossa. Käytettiin myös Savon Sanomien sekä kaupunkilehtien ”Muistio”-palstaa joidenkin tilaisuuksien ilmoituksiin. Arvosijoittaminen 2008 tilaisuudesta ja syyskokouksesta saatiin uutinen Savon Sanomiin. Viikko Savo aloitti lokakuussa sijoittamista koskevan, kuukausittaisen juttusarjan, jossa ehti ilmestyä neljä kirjoittamaamme puolen sivun juttua. Näiden seurauksena liittyi uusia jäseniä. Jäsenkirjeiden postituksen hoiti ja maksoi Kuopion Osuuspankki ja Mandatum Pankki.

Jäsenille lähetettiin sähköisiä uutiskirjeitä muistutuksena tilaisuuksista. Noin puolet jäsenistä on antanut sähköisen osoitteensa ja tämä antaa hyvän mahdollisuuden nopeaan tiedottamiseen. Yhdistyksestä ja sen tapahtumista on informaatiota osakeliitto.fi/paikallisyhdistykset sivuilla. Puheenjohtaja on hoitanut tietojen päivityksen.

Talous
Yhdistyksen tulot ja menot pysyivät tasapainossa. Maksuvalmius oli hyvä ja sijoitusvarallisuuden käypä arvo oli vuoden lopussa 27.782,10 € (hankintahinta on 38.463,75). Sijoitussalkkuun ostettiin lisää osakkeita hyviksi osingonmaksajiksi arvioiduista yhtiöistä. Kirjanpidon hoidosta maksettiin palkkio. Vuonna 2009 tulot pysynevät ennallaan. Menoissa ei ole nähtävissä merkittävää kasvua. Talous pysyy vakaana.

Edustukset
OSKL:n liittohallituksen uutena varajäsenenä aloitti Tomi Hytinen. Martti Hirvensalo on OSKL:n liittovaltuuston jäsen. He osallistuivat liiton kevätkokoukseen Seinäjoella ja Martti Hirvensalo liittovaltuuston syyskokouksessa Helsingissä. Martti Hirvensalo edusti yhdistystä ja keskusliittoa Ponsse Oyj:n yhtiökokouksessa.

Toimihenkilöt

Hallitus
Martti Hirvensalo, puheenjohtaja
Tomi Hyttinen, varapuheenjohtaja
Kari Kähkönen, taloudenhoitaja
Heikki Korhonen
Tommi Lindbom
Riitta Litmanen
Marjo Närhi, valittiin kevätkokouksessa
Mika Sikanen
Ville Tenkanen, sihteeri 19.5.alkaen

Tilintarkastajat
Varsinaisina tilintarkastajina ovat toimineet Elsa Mylläri HTM ja Timo Karjalainen, varalla Raimo Airaksinen ja Juha Mylläri.

Kuopio 26.1.2007

Hallitus