Toimintakertomus 2012

Hallitus
Mervi Niskanen puheenjohtaja
Jouni Sirviö varapuheenjohtaja
Päivi Vartiainen sihteeri
Risto Kinnunen taloudenhoitaja
Petteri Koponen sijoituskerhon pj
Tomi Hyttinen jäsen
Mika Sikanen jäsen

Toiminnantarkastajat
Elsa Mylläri HTM ja varalla Timo Karjalainen

Toiminta

Yleistä
Vuosi oli yhdistyksen 28. toimintavuosi. Kausi oli jälleen vilkas tapahtumien luku-määrän perusteella. Tapahtumiin osallistui kuitenkin aikaisempaa vuosia huomat-tavasti vähemmän jäseniä.

Jäsenistö
Yhdistyksessä oli 31.12. 2012 jäseniä yhteensä 305. Jäsenmäärä väheni hieman edellisestä vuodesta.

Kokoukset
Yleisiä kokouksia pidettiin sääntömääräiset kevät- ja syyskokous. Kevätkokous pidet-tiin 20.3.2012 hotelli Puijonsarvessa. Kevätkokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Syyskokous 23.10.2012 oli hotelli Puijonsarvessa. Kokouksessa käsiteltiin sään-töjen määräämät asiat. Kokouksissa oli vähän jäsenistöä edustettuna. Hallitus kokoon-tui 3 kertaa.

Pörssiveikkaus
Vuoden 2012 pörssin yleisindeksin kehitystä koskevan veikkauksen voitti Jari Keränen tuloksella 5876. Pörssin nousu oli heikompaa kuin veikkaajat odottivat pää-tyen vuoden 2012 lopussa lukemiin 5801,29! Voittaja valitsi palkinnoksi kirjan Vesa Puttonen: Osta halvalla, myy kalliilla.

Muut tilaisuudet

26.1.2012 Jäsenilta Puijonsarven kabinetissa WALLSTREET OY:n vieraana. Ohjel-massa oli WALLSTREET:n esittely Ville Tenhusen toimesta ja Marko Pallas piti esitelmän kiinteistösijoittamisesta. Mika Savolainen jatkoi markkinakatsauksella ”Maailmantalous myrskyssä”. Lännen Tehtaat Oy:n yritysesittelyn piti toimitusjohtaja Matti Karppinen. Kahvitarjoilu.

26.4.2012 Sijoitusilta Nordnetin Rahasto-roadshow-tapahtumassa. Ohjelmassa mm. ODIN Offshore, Selective-konsepti sekä Globaalit kehittyvät markkinat. Iltapalatarjoilu.

16.5.2012 Yritysvierailu Olvi Oy:lle Iisalmeen. Yhdistys tarjosi kuljetuksen.

29.5.2012 Sijoitusiltaan kutsui Mandatum Life Varanhoidosta Jussi Aamuvuori hotelli Scandiciin. Ohjelmassa oli markkinakatsaus ja keskustelua asiantuntijoiden kanssa. Iltapalatarjoilu.

7.6.2012 Sijoittajailta hotelli Puijonsarvessa. Tilaisuudessa esittäytyivät pörssiyhtiöt Panostaja ja Takomo. Iltapalatarjoilu.

27.8.2012 Sijoittajailta hotelli Puijonsarvessa. Tilaisuudessa esittäytyivät pörssiyhtiöt Raute Oy ja Alma Media Oy. Kahvitarjoilu.

30.8.2012 Sijoittajailta hotelli Puijonsarvessa. Tilaisuudessa sijoitussuhteista vastaava johtaja Hanna-Maria Heikkinen esitteli YIT Oy:n toimintaa. Kahvitarjoilu.

4.10.2012 Sijoitusilta Technopolis Kuopion tiloissa. FIM kutsui jäsenistömme syk-syiseen FIM Roadshow-tapahtumaan, joka käsitteli mm. markkinakatsauksen sekä sijoitusvinkkejä. FIM:ltä tilaisuudessa mukan Jorma Kanttikoski, Ari Pakarinen ja Jussi Lilja sekä lisäksi Junttanin Tommi Lindblom toi näkökulmia teemalla ”Menestyksen Eväät”. Kahvitarjoilu

8.11.2012 jäsenistömme oli kutsuttuna Technopolis Oy yritysesittelyyn.

Jäsenistöä oli kutsuttu lisäksi eri pankkien ja pankkiiriliikkeiden järjestämiin sijoitustapahtumiin sekä aamukatsauksiin.

Sijoituskerho kokoontui Puijonsarven tiloissa 8 kertaa. Osallistujia tilaisuuksissa oli 6 – 20, keskimäärin 10 henkilöä. Huhtikuun sijoituskerhosta tehtiin lehtijuttu Pohjois-Savon Osakesäästäjien toiminnnasta Savon Sanomiin Jouko Juutilaisen kirjoittamana. Tilaisuudessa oli kakkukahvitarjoilu.

Sijoituskerhossa käytiin läpi alkuvuonna tietysti tilinpäätöslukuja ja osinkotuottoja. Keväällä tutustuttiin Pohjoismaiseen sijoituskenttään käymällä läpi yhtiöitä öljy- ja kaasusektorilta sekä terveydenhoitosektorilta. Syyskaudella seurattiin lisäosinkojen julkistuksia sekä arvuuteltiin kuinka hyvin yhtiöt menestyvät vuonna 2012 tuloslu-kujen valossa. Joulukuussa ei pidetty pörssikerhoa.

Tuki
Sijoitusmessuille ja –risteilyille osallistuneille annettiin tukea 25 €/henkilö.

Tiedottaminen
Ilmoitettiin tilaisuuksista Kauppalehden joka toisen perjantain numeroissa Osake-säästäjien sivulla sekä jäsenlehti ”Viisas Rahan” sivuilla. Viikko Savoon tehty juttusarja katkesi.

Jäsenille lähetettiin sähköisiä uutiskirjeitä muistutuksena tilaisuuksista. Noin 1/3 jäsenistä on antanut sähköpostiosoitteensa ja tämä antaa hyvän mahdollisuuden nopeaan tiedottamiseen. Yhdistyksestä ja sen tapahtumista on informaatiota osakeliitto.fi/paikallisyhdistykset sivuilla. Varapuheenjohtaja on hoitanut tietojen päivityksen.

Talous
Yhdistyksen tulot ja menot pysyivät tasapainossa. Kirjanpidon hoidosta maksettiin palkkio. Vuonna 2013 tulot pysynevät ennallaan. Menoissa ei ole nähtävissä merkit-tävää kasvua. Talous pysyy vakaana. Yhdistyksen sijoitussalkku siirrettiin Nordnetin palveluun.

Edustukset
Mervi Niskanen on OSKL:n liittovaltuuston jäsen.