Toimintakertomus 2010

Hallitus
Vesa Tuuli puheenjohtaja
Arto Mäki-Vaurio sihteeri
Timo Kuro jäsen
Ilkka Uusitalo jäsen
Veikko Martikainen jäsen

Tilintarkastajat
Keijo Vuorinen
Harri Vanne
Pertti Hynninen varatilintarkastaja
Veli-Pekka Harju varatilintarkastaja

Toiminta
Virallisia kokouksia järjestettiin vuoden 2010 aikana kaksi. Talvikaudella tapaamisia, matkoja tai muita tapahtumia oli kuukausittain. Kuukausitapaamisten paikkana oli pääosin Saga-seniorikeskus ja tapaamiset pidettiin pääsääntöisesti kuukauden neljäntenä torstaina. Ulkopuolisten yhteistyötahojen tapahtumiin saimme vuoden 2010 aikana kutsuja ja yhdistys osallistui niihin vaihtelevasti. Tapahtumiin osallistui keskimäärin 10 – 15 henkilöä.

Tapahtuman nimi Päivämäärä
07.09.2019
10.09.2019
11.09.2019
11.09.2019
12.09.2019
14.09.2019
03.10.2019
05.10.2019
10.10.2019
12.10.2019
17.10.2019
26.10.2019
30.10.2019
05.11.2019
09.11.2019
11.11.2019
13.11.2019
16.11.2019
23.11.2019
04.12.2019