Toimintakertomus 2010

Hallitus
Vesa Tuuli puheenjohtaja
Arto Mäki-Vaurio sihteeri
Timo Kuro jäsen
Ilkka Uusitalo jäsen
Veikko Martikainen jäsen

Tilintarkastajat
Keijo Vuorinen
Harri Vanne
Pertti Hynninen varatilintarkastaja
Veli-Pekka Harju varatilintarkastaja

Toiminta
Virallisia kokouksia järjestettiin vuoden 2010 aikana kaksi. Talvikaudella tapaamisia, matkoja tai muita tapahtumia oli kuukausittain. Kuukausitapaamisten paikkana oli pääosin Saga-seniorikeskus ja tapaamiset pidettiin pääsääntöisesti kuukauden neljäntenä torstaina. Ulkopuolisten yhteistyötahojen tapahtumiin saimme vuoden 2010 aikana kutsuja ja yhdistys osallistui niihin vaihtelevasti. Tapahtumiin osallistui keskimäärin 10 – 15 henkilöä.