Toimintakertomus 2011

Toimikaudella toiminnassa noudatettiin edeltävässä syyskokouksessa laadittua toimintasuunnitelmaa. Toiminta tiivistetysti :
– Virallisia kokouksia oli kaksi. Muita aktiviteetteja 12.

– Talvikaudella tapaamisia, matkoja tai muita tapahtumia oli kuukausittain ,
Kuukausitapaamisten paikkana on pääosin ollut Saga-seniorikeskus. Ne on pidetty pääsääntöisesti kuukauden neljäntenä torstaina.
Ulkopuolisten yhteistyötahojen tapahtumiin olemme saaneet kutsuja ja osallistuneet niihin vaihtelevasti.
Tapahtumissa on ollut mukana 10 – 20 henkilöä.

Hallitus ja muut luottamushenkilöt toimikaudella (valittuna syyskokouksessa 21.10.2010):

Puheenjohtaja: Vesa Tuuli.
Hallituksen muut jäsenet: Pertti Hynninen, Timo Kuro, Veikko Martikainen ja Ilkka Uusitalo.
Sihteeri: Arto Mäki-Vaurio.

Rahastonhoitaja: Timo Kuro.
Tilintarkastajat: Keijo Vuorinen ja Harri Vanne.
Varatilintarkastajat: Veli-Pekka Harju ja Kalevi Torkkeli.

Yhdistyksen edustajaksi liiton- ym. kokouksiin valittiin puheenjohtaja varamiehenään hallituksen valitsema henkilö.

Jäsenmäärä Vuoden lopussa oli 96 jäsentä.

Jäsenmaksu Yhdistys ei perinyt erityistä jäsenmaksua mutta liiton keräämästä jäsenmaksusta 69,50 eur palautuu 8,00 eur meille takaisin.
Tapahtumat :
Lyhyt selvitys yhdistyksen toimikauden aktiviteeteista. Esimerkiksi yritysvierailut, kokoukset, matkat, kilpailut, muut saavutukset jne.

27.1.2011 to Kuukausitapaaminen. Saga. Mukana 13 henkilöä.
Aapo Varis esitteli Biotien nykytilaa.

3.2.2011 to OP:n sijoitusilta. Tikkala. Omia jäseniämme oli mukana 10-15 henkilöä.

15.3.2011 Sampo Pankki. ”Taloustunti” -esitelmä puhelinkonferessina. ”Kehittyvät markkinat ja raaka-aineet”

24.3.2011 to. Virallinen kevätkokous. Saga. Läsnä 15 henkilöä.
Lisäksi Ilkka Uusitalo esitteli sijoitusaiheista kirjallisuutta.

29.3.2011 ti Handelsbankenin sijoitusilta. Jussoila. Tiina Helenius ja Mikko Laitinen.

28.4.2011 to BON Pankkiiriliike. Cafe Sali. Läsnä 15 henkilöä.

26.5.2011 to Kuukausitapaaminen. Saga. Mukana 13 henkilöä.

Kesä.
10.9.2011 la Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n liittovaltuuston kokous Porissa.
Paikalla 16 henk. Raumalta Vesa Tuuli ja Arto Mäki-Vaurio.

15.9.2011 to Eurajoen Säästöpankin sauna Vuonassa. Isäntänä Jukka Kettunen.
Mukana 18 henkilöä.

4.10.2011 ti OP:n sijoitusilta. Rauma-sali.

18.10.2011 ti Tapiolan sijjoitusilta. Poselli.

27.10.2011 to Syyskokous Saga. Mukana 16 henkilöä.
Tällä kertaa nähtiin myös oikeata rahaa, kun Hannu Rinne esitteli mielenkiintoista vanhojen rahojen kokoelmaansa.

14.11.2011 ma Vierailu UPM:n paperitehtaalle. Isäntinä Kari Pasanen, mukana 22 henkilöä.
Aloitteentekijänä Harri Vanne.

17.11.2011 to. Matka Helsingin ”Sijoitus Invest 2011” -messuille toteutettiin perinteiseen tapaan omalla pikkubussilla. Mukana 19 henkilöä joten auto oli täynnä. Junaili Arto Mäki-Vaurio.

Kuukausitapaamisten yhteydessä keskusteltiin ajankohtaisista sijoitusasioista ja sijoittajaa kiinnostavista yhtiötapahtumista , lisäksi kuultiin omien jäsenien kuulumisia erilaisista sijoitustilaisuuksista joihin olivat osallistuneet.

Yksittäisiä jäseniä on lisäksi osallistunut osakevälittäjien info- /koulutustilaisuuksiin, Pörssisäätiön pörssi-iltoihin ja Sijoitusristeilyille.

Hallitus