Toimintakertomus 2013

Toimikaudella toiminnassa noudatettiin edeltävässä syyskokouksessa laadittua toimintasuunnitelmaa. Toiminta tiivistetysti :
– Virallisia kokouksia oli kaksi. Muita aktiviteetteja 8.
– Talvikaudella tapaamisia, matkoja tai muita tapahtumia oli kuukausittain; Kuukausitapaamisten paikka on vaihdellut. Ne on pidetty pääsääntöisesti kuukauden neljäntenä torstaina. Ulkopuolisten yhteistyötahojen tapahtumiin olemme saaneet kutsuja ja osallistuneet niihin vaihtelevasti. Tapahtumissa on ollut mukana keskimäärin 10 – 20 henkilöä.

Hallitus ja muut luottamushenkilöt toimikaudella (valittuna syyskokouksessa 25.10.2012).

Puheenjohtaja: Vesa Tuuli.
Hallituksen muut jäsenet: Timo Kuro, Pertti Hynninen, Veikko Martikainen, Mikko Sarkkinen ja Ilkka Uusitalo

Sihteeri: Mikko Sarkkinen.

Rahastonhoitaja: Timo Kuro.
Toiminnantarkastajat: Keijo Vuorinen ja Harri Vanne.
Varatilintarkastajat: Veli-Pekka Harju ja Kalevi Torkkeli.

Yhdistyksen edustajaksi liiton- ym. kokouksiin valittiin puheenjohtaja varamiehenään hallituksen valitsema henkilö.

Jäsenmäärä Vuoden lopussa oli 96 jäsentä.

Jäsenmaksu Yhdistys ei perinyt erityistä jäsenmaksua mutta liiton keräämästä jäsenmaksusta 69.50 eur palautuu 8,00 eur meille takaisin.

Tapahtumat

Lyhyt selvitys yhdistyksen toimikauden aktiviteeteista. Esimerkiksi yritysvierailut, kokoukset, matkat, kilpailut, muut saavutukset jne.

24.01.2013 Tammikuun kokous mukana 13 henkilöä.

07.02.2013 Osuuspankin sijoitusilta. mukana n. 20 henkilöä. Aiheina OP:n markkinakatsaus ja esittelyssä indeksirahastot.

19.03.2013 Kevätkokous Danske Bankin konttorilla. Käsitetiin yhdistyksen kevätkokousasiat. Aiheina lisäksi Danske Bankin markkinakatsaus ja Scandinavia -salkunhoitopalvelun esittely, paikalla Salkunhoitaja Erik Holmqvist sekä Sijoituspäällikkö Antti-Pekka Salmi. mukana 15 henkilöä.

25.04.2013 Huhtikuun kokous. Paikka: Nordea Pankki Suomi Oyj Rauman konttori, Valtakatu 1. Illan aiheita mm: Nordean markkinakatsaus ja yksityispankin palvelut, Yksityispankin johtaja Markus Suominen. Räätälöidyt ratkaisut osakesäästäjälle, sijoitusasiantuntija Eija Leino.

17.09.2013 OP:n saunailta haapaseeressa. Läsnä 21 henkilöä. Kuunneltiin osuuspankin sijoitusstrategiaa ja nautittiin runsaista antimista savusaunan kera. Illan isäntänä private puolen sijoituspäällikkö Daniel Königsmann.

25.9.2013 OP:n sijoitusilta juhlahovissa, Läsnä n 20 henkilöä. sijoitusstrategiasta puhui sijoitusjohtaja Pekka Kujala. Iltapala oli jälleen runsas.

26.09.2013 Marva group yritysesittely. Heikki Marvan estyessä talousjohtaja piti hyvän esityksen yrityksen toiminnasta. Läsnä 16 henkilöä.

24.10.2013 Syyskokous Kalliohovi Johtokunta Kabinetti. Esiintyi Eastlanders/partners Jim Forsbom.(Konekauppaa, algoritmejä) Läsnä 20 henkilöä.

14.11.2013 Helsinkin Sijoitusmessut 2013. Läsnä 18 henkilöä. Yksityiskohtana messuilta jäi mieleen: Talvivaara oli perunut kalkkiviivoilla osallistumisensa tapahtumaan (Standi oli pois, samoin johdon esitykset: Hallitusti uuteen nousuun)

25.11.2013 Apetit yritysvierailu Säkylä, yhdessä Turun/Tampereen/Porin osakesäästäjien kanssa. Matti Karppisen esitys, tuotanto kierros (kuvaesityksenä ja iltapala. Läsnä 14 henkilöä. Mentiin tilaisuuteen omilla autoilla.