Toimintakertomus 2008

Hallitus
Puheenjohtaja, Juho Mutka
Varapuheenjohtaja, Paavo Pitkänen
Sihteeri, Rainer Salosensaari
Rahastonhoitaja, Teija Valve
Hallituksen muut jäsenet: Terttu Hagelin, Raimo Repo, Erkki Tiuraniemi, Timo Kallunki, Arja Tuisku

Tilintarkastajat
Kari Salmela
Hannele Lakotieva
Tuula Kuusela, varatilintarkastaja
Timo Hannula, varatilintarkastaja

Toiminta
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin torstaina 13.3.2007 Rovaniemen ammattikorkeakoulun tiloissa klo 17.30-17.45.

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 28.10.2008 Pohjolan Osuuspankin tiloissa klo 17.30-18.00.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 3 kertaa, 6.2.2008 Nordea-pankin tiloissa, 21.9.2008 Sampo Pankin tiloissa, 28.10.2008 Pohjola OP –pankin tiloissa.

Yhdistyksen jäsenille on tiedotettu jäsenkirjeillä, liiton lehdillä (Kauppalehti ja Viisas Raha), lehti-ilmoituksilla sekä yhdistyksen WWW-sivuilla.

Helmikuu

29.02.2008 perjantaina alkaen klo 18.30 osallistuimme Lapin Arvopaperisäästäjien järjestämään Sijoitusiltaan Luostolla Hotelli Luostotunturin kokoustilassa. Ohjelma: Piensijoittaja markkinoiden pyörteessä / puheenjohtaja Hannu Kauppala (Lapin Arvopaperisäästäjät). Perintö- ja lahjaverosuunnittelu sekä sijoitusvakuutukset / maajohtaja Anne Pollari (Nordea henkivakuutus). Sijoitussalkun rakentaminen ja markkinakatsaus / toiminnanjohtaja Tomi Salo (Osakesäästäjien Keskusliitto).

Maaliskuu

13.3.2008 torstaina klo 18.30 alkaen oli Sampo Sijoitusilta Rovaniemen ammattikorkeakoulun Borealissalissa. Ohjelma: Sijoitusmarkkinanäkymät vuodelle 2008 / johtaja Pekka Salo, Danske Capital, Sampo Pankki Oyj, Onko perheesi varallisuus turvattu kaikissa olosuhteissa? / sijoitusjohtaja Marja Lehtiranta-Räty, Sampo Pankki Varallisuudenhoito.

Toukokuu

20.5.2008 Glitnir-sijoitusaamiainen Lapin yliopiston tiloissa alkaen klo 8.00. Videoyhteyden kautta kuultiin Vesa Engdahlin ja Rauol Konnoksen esitelmä ”Miten kehittyvät osakemarkkinat pärjäävät taantumassa?”

20.5.2008 Sijoitusstrategia tilaisuus Pohjolan Osuuspankissa klo 18.00. Aiheet: Sijoitusstrategia 2/2008 julkaisu, Sijoituspäällikkö Pekka Kujala Op-Pohjola ryhmä, Onko velka suomalaisten yritysten riski jos luottomarkkinaepävarmuus jatkuu, Varainhoitaja Jyrki Kiviniemi, Op-Private Lappi, Pääomaturvatut indeksilainat – tuottoa ja turvaa erilaisissa markkinatilanteissa, Sijoituspäällikkö Terttu Hagelin Op-Private Lappi, Pohjolan Osuuspankki.

Lokakuu

1.10.2008 Pohjolan Osuuspankin sijoitusilta klo 18.00 Pohjolan Osuuspankin pankkisalissa. Alkutervehdys Pankinjohtaja Keijo Posio. Sijoitusstrategia 3/2008 Meklari Juha Jalamo, Pohjola-pankki OP Sales. Op.fi – kotimaisen sijoittajan parhaat työvälineet Sijoituspäällikkö Terttu Hagelin OP-Private Lappi.

10.10.-11.10.2008 Perjantaina klo 16.30-20.30 ja lauantaina 9.00-15.00 oli Lapin kesäyliopiston järjestämä Sijoittajan jatkokurssi Rovaniemen AMK:n tiloissa. Kouluttajana toimi DI Tapio Haavisto, Suomen Sijoittajaopastus Oy. Rovaniemen Osakesäästäjät maksoi jäsenten osallistumismaksun. Koulutukseen osallistui useita Rovaniemen Osakesäästäjien jäsentä. Kurssin tavoitteena oli oppia niitä käytännön keinoja, joilla pyritään saavuttamaan mahdollisimman korkea tuotto osake-, rahasto- tai indeksiosuussijoituksille. Kurssilla käydään läpi erin tyyppisiä sijoittajan ”turvasatamia”, joihin kannattaa sijoitella osakekurssien alamäen jatkuessa mahdollisesti pitempäänkin.

16.10.2008 Nordean sijoitusilta Rovaniemen kaupungintalolla. Tilaisuuden avasi konttorinjohtaja Jussi Rieppo (Nordea Pankki Suomi Oy), aiheesta Sijoittajan haasteellinen syksy puhui sijoitusstrategi Henrik Granqvist (Nordea Pankki Suomi Oy), aiheesta Syksyn sijoitusvinkit – Mihin sijoittaa nyt  puhui sijoitusjohtaja Miia Hukari (Nordea Rahoitusyhtiö Suomi oy).

28.10.2008 OP:n rahastoilta klo 18.00 Pohjolan Osuuspankin pankkisalissa. Alkutervehdys Pankinjohtaja Mikko Kokkonen Pohjolan Osuuspankki, Osakerahastoissa on valinnanvaraa – rahastokatsaus Sijoituspäällikkö Antti Paitula OP-rahastoyhtiö, Onko nyt hyvä aika sijoittaa osakemarkkinoille Varainhoitaja Vesa Pörhölä OP-Private Lappi.

Muuta
Osakesäästäjien Keskusliiton varsinaisessa liittokokouksessa 24.5.2008 Seinäjoella yhdistystä edusti Raimo Repo.

Juho Mutka osallistui Osakesäästäjien Keskusliiton liittovaltuuston kokoukseen 4.10.2008.

Raimo Repo osallistui Osakesäästäjien Keskusliiton hallituksen 30.1, 14.3, 16.4, 24.5, 3.9, 4.10, 12.11, 10.12.2008 ja liittovaltuuston kokoukseen 24.5 sekä 4.10.2008.