Toimintakertomus 2016

Satakunnan Osakesäästäjät ry:n vuoden 2016 toiminta perustui pääosin edellisen vuoden syyskokouksen hyväksymään toimintasuunnitelmaan.

Hallitus

Puheenjohtaja Tuomo Katajamäki
Varapuheenjohtaja Toni Tuomi
Sihteeri Viljo Savolainen
Talous- ja lakiasiat Matti Hellberg
Tiedotusasiat Kari Salo
Muut asiat Reijo Heinonen
Muut asiat Tapani Männikkö
Golfvastaava Pekka Kalliomäki

Ulkopuolinen rahastonhoitaja Päivi Mäkilä-Kangas, Toimistopiste PT Ky
Toiminnan tarkastajat Kaino Rantanen ja Keijo Kivistö

Edustus Osakesäästäjäin Keskusliitossa

Yhdistyksemme puheenjohtaja Tuomo Katajamäki toimii Keskusliiton hallituksen varajäsenenä ja liittovaltuuston edustaja oli Viljo Savolainen.

Toiminta

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 6 kertaa: 02.03., 05.04., 05.09., 03.10., 26.10 ja 13.12.

Sääntömääräiset kokoukset

Kevätkokous pidettiin 05.04. Porin Suomalaisella Klubilla. Paikalla oli 20 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät kevätkokouksen asiat. Kokouksessa päätettiin hankkia Nordea Oyj:n, Tikkurila Oyj:n ja UPM Oyj:n osakkeita noin tuhannella eurolla kutakin. Tilaisuuden päätteeksi Piippo Oyj toimitusjohtaja Kari Hirvonen piti yritysesittelyn.

Syyskokous pidettiin 26.10. Porin Suomalaisella Klubilla. Tilaisuuteen osallistui 45 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin syyskokouksen sääntömääräiset asiat. Kokouksessa päätettiin hankkia listautuvaa DNA Oyj:tä ja Nokia Oyj:tä 1000 € kumpaakin. Kokouksen päätteeksi puheenjohtaja Tuomo Katajamäki piti katsauksen DNA:n listautumisesta.

Muut tilaisuudet:

Osakesäästäjälounaat

Vuoden aikana kokoonnuimme 2 kertaa lounaan merkeissä Suomalaisella Klubilla. Tilaisuuden aluksi oli lyhyt alustus ajankohtaisista asioista osakemarkkinoilla. Lopuksi keskusteltiin vilkkaasti eri aiheista. Ensimmäiseen lounastilaisuuteen Porin Suomalaisella klubilla osallistui noin 50 jäsentä.

Vero 2016-messut ja Tampereen Sijoitusmessut

Messuille osallistui yhdistyksen jäseniä. Tampereelle järjestettyyn yhteiskuljetukseen osallistui 25 yhdistyksen jäsentä.

Osakesäästäjien Keskusliiton seminaariristeilyt Tallinnaan

Sekä keväällä että syksyllä järjestetyille risteilyille osallistui joukko jäseniämme.

Osakesäästäjägolf

Satakunnan Osakesäästäjät järjesti valtakunnallisen golfturnauksen 10.9. Yyterissä. Osallistujia oli 22 henkilöä kuudesta eri paikallisyhdistyksestä. Voittajaksi selviytyi Antti Kokki Satakunnan Osakesäästäjistä.

Yritysesittely ja -vierailut

Kemira Oyj esitteli toimintaansa jäsenille 16.3. ja vierailimme Componenta Oyj:n tehtailla Porissa 17.5.
Molempiin tapahtumiin otti osaa yli 30 yhdistyksemme jäsentä. Jäseniä osallistui myös keskusliiton yhtiöiltoihin.

Matka Sijoitus-Invest 2016 messuille

Yhdistys järjesti 30.11. messumatkan Sijoitus-Invest 2016 messuille Helsingin Messukeskukseen. Matkalle osallistui 25 jäsentä.

Talous

Porin Osakesäästäjät ry:n talous on edelleen hyvällä, toiminnan edellyttämällä tasolla. Tilinpäätös osoittaa 3.535,19 € ylijäämää (+2.193,03 € v.-15). Tulos oli budjetoitu nollaksi. Tärkein syy tuloksen ylijäämäisyyteen olivat säästöt toiminnasta aiheutuneista kuluista. Merkittävimmät tulolajit olivat jäsenmaksutulot 3.471,00 € ja osinkotuotot 3.006,00 € (edellisenä vuonna 2.562,62 €). Edellisenä vuonna jäsenmaksutulot olivat 4.113 €.

Taseen loppusumma oli 47.310,92 € (43.775,73 € v.-15.), josta pankkitileillä oli 6.129,27 €. Pörssiosakkeisiin oli sijoitettu hankintahinnoin 42.652,52 €. Vuonna 2016 hankittiin keväällä Nordean, Tikkurilan ja UPM:n osakkeita noin 1000 € kutakin. Syksyllä hankimme listautuvan DNA:n ja Nokian osakkeita noin 1000 € kumpaakin. Yhdistyksen osakesalkun markkina-arvo oli vuoden lopussa 77.822,17 € (30.12.2015 arvo oli 66.636,73 € ). Merkittävimmät osakesijoitukset olivat Kone B 22.306 €, Sampo 11.712 € ja Nokian Renkaat 6.942 € sekä UPM 5.041 €.

Jäsenet ja maksut

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuodenvaihteessa yhteensä 727 (727 jäsentä vuonna 2015). Vuoden kuluessa toteutettiin Keskusliiton jäsenhankintakampanjaa. Kampanja onnistui erinomaisesti ja toi runsaasti uusia jäseniä myös Satakunnan Osakesäästäjille. Näistä jäsenistä ei yhdistys saanut vuonna 2016 jäsenmaksuosuuttaan.
Jäsenmaksu oli Osakesäästäjien Keskusliiton suosituksen mukainen 34 € ja jäsenmaksujen perinnässä ja jäsenrekisterin ylläpidossa käytettiin keskusliiton palveluja.

Muuta

Jäsentiedottamisessa käytettiin jäsenkirjeitä, sähköpostia, Viisas Raha-lehteä ja Osakesäästäjien Internet-sivuja.

Tapahtuman nimi Päivämäärä
13.11.2019
14.11.2019
16.11.2019
19.11.2019
21.11.2019
23.11.2019
25.11.2019
27.11.2019
04.12.2019
09.12.2019