Toimintakertomus 2017

Satakunnan Osakesäästäjät ry:n vuoden 2017 toiminta perustui pääosin edellisen vuoden syyskokouksen hyväksymään toimintasuunnitelmaan.

Hallitus

Puheenjohtaja                                            Tuomo Katajamäki

Varapuheenjohtaja                                     Toni Tuomi

Sihteeri                                                      Viljo Savolainen

Talous- ja lakiasiat                                     Matti Hellberg

Tiedotusasiat                                             Anne Eteläaho

Tapahtumavastaava                                   Veli Salmi

Jäsentapahtumien järjestäjä                        Kari Salo

Golfvastaava                                             Jaakko Ravantti

Ulkopuolinen rahastonhoitaja                     Päivi Mäkilä-Kangas, Toimistopiste PT Ky

Toiminnan tarkastajat                                 Matti Linnainmaa ja Keijo Rimmistö

Edustus Osakesäästäjäin Keskusliitossa

Yhdistyksemme puheenjohtaja Tuomo Katajamäki toimii Keskusliiton hallituksen varajäsenenä ja liittovaltuuston edustaja oli Viljo Savolainen.

Toiminta:

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 7 kertaa: 17.01., 03.04., 07.06., 14.08., 04.09., 08.11. ja 04.12.

Sääntömääräiset kokoukset:

Kevätkokous pidettiin 30.03.  Porin Suomalaisella Klubilla. Paikalla oli 37 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät kevätkokouksen asiat. Tilaisuuden päätteeksi Heeros Oyj:n toimitusjohtaja Matti Lattu piti yritysesittelyn.

Syyskokous pidettiin 10.10. Porin Suomalaisella Klubilla. Tilaisuuteen osallistui 42 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin syyskokouksen sääntömääräiset asiat. Kokouksessa päätettiin hankkia Telia Oyj:tä ja F-Secure Oyj:tä 500 €:lla kumpaakin. Ennen virallista kokousta F-Secure Oyj:n sijoittajasuhdepäällikkö Tapio Pesola esitteli yhtiön tuotteita ja toimintaa.

Muut tilaisuudet:

Sijoituskerho

Sijoituskerho kokoontui yleensä kuukauden ensimmäisenä maanantaina Hotelli Amadon kabinetissa. Paikalla oli useimmiten täysi tupa eli yli 30 henkeä. Alustukset käsittelivät erilaisia sijoittamiseen liittyviä aiheita.

Osakesäästäjälounaat ja illat

Vuoden aikana kokoonnuimme kerran illallisen ja 2 kertaa lounaan merkeissä Suomalaisella Klubilla. Tilaisuuden aluksi oli lyhyt alustus ajankohtaisista asioista osakemarkkinoilla. Lopuksi keskusteltiin vilkkaasti eri aiheista. Osallistujia tilaisuuksiin oli 40-70 henkilöä.

Vero 2017-messut ja Tampereen Sijoitusmessut

Messuille osallistui yhdistyksen jäseniä. Tampereelle järjestettyyn yhteiskuljetukseen osallistui 25 yhdistyksen jäsentä.

Osakesäästäjien Keskusliiton seminaariristeilyt Tallinnaan ja Pietariin

Sekä keväällä että syksyllä järjestetyille risteilyille osallistui joukko jäseniämme.

Osakesäästäjägolf

Porin Osakesäästäjät järjesti valtakunnallisen golfturnauksen 16.9. Yyterissä. Osallistujia oli 21 henkilöä kuudesta eri paikallisyhdistyksestä. Voittajaksi selviytyi Veli Salmi Satakunnan Osakesäästäjistä.

Yritysvierailut

Yhdistys vieraili 4.10. Laitilan Virvoitusjuomatehtaalla. Mukana oli täysi bussilastillinen jäseniä.

Matka Sijoitus-Invest 2017 messuille

Yhdistys järjesti 29.11. messumatkan Sijoitus-Invest 2017 messuille Helsingin Messukeskukseen. Matkalle osallistui 25 jäsentä.

 

Talous

Porin Osakesäästäjät ry:n talous on edelleen hyvällä, toiminnan edellyttämällä tasolla.  Tilinpäätös osoittaa 909,34 € ylijäämää (+3.535,19 € v.-16). Tulos oli budjetoitu nollaksi. Tärkein syy tuloksen ylijäämäisyyteen olivat säästöt toiminnasta aiheutuneista kuluista. Merkittävimmät tulolajit olivat jäsenmaksutulot 3.800,00 € ja osinkotuotot 3.344,65 € (edellisenä vuonna 3.006,00 €).  Edellisenä vuonna jäsenmaksutulot olivat 3.471,00 €.

Taseen loppusumma oli 48.220,26 € (47.310,92 € v.-16.), josta pankkitileillä oli 4.597,64 €.  Pörssiosakkeisiin oli sijoitettu hankintahinnoin 43.622,62 €. Vuonna 2017 hankittiin syksyllä Telian ja F-Securen osakkeita noin 500 € kumpaakin. Yhdistyksen osakesalkun markkina-arvo oli vuoden lopussa 82.238,89 € (30.12.2016 arvo oli 77.822,17 € ). Merkittävimmät osakesijoitukset olivat Kone B 23.464 €, Sampo 12.595 € ja Nokian Renkaat 7.408 € sekä UPM 5.596 €.

Jäsenet ja maksut

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuodenvaihteessa yhteensä 872 (727 jäsentä vuonna 2016). Vuoden kuluessa toteutettiin Keskusliiton jäsenhankintakampanjaa. Kampanja onnistui erinomaisesti ja toi runsaasti uusia jäseniä myös Satakunnan Osakesäästäjille. Näistä jäsenistä ei yhdistys saanut vuonna 2017 jäsenmaksuosuuttaan.

Jäsenmaksu oli Osakesäästäjien Keskusliiton suosituksen mukainen 34 € ja jäsenmaksujen perinnässä ja jäsenrekisterin ylläpidossa käytettiin keskusliiton palveluja.

Muuta

Jäsentiedottamisessa käytettiin jäsenkirjeitä, sähköpostia, Viisas Raha-lehteä ja Osakesäästäjien Internet-sivuja.

Tapahtuman nimi Päivämäärä
13.11.2019
14.11.2019
16.11.2019
19.11.2019
21.11.2019
23.11.2019
25.11.2019
27.11.2019
04.12.2019
09.12.2019