Toimintakertomus 2018

Satakunnan Osakesäästäjät ry:n vuoden 2018 toiminta perustui pääosin edellisen vuoden syyskokouksen hyväksymään toimintasuunnitelmaan.

Hallitus

Puheenjohtaja                                            Tuomo Katajamäki 8.11. asti

Varapuheenjohtaja                                    Toni Tuomi

Sihteeri                                                        Viljo Savolainen

Talous- ja lakiasiat                                    Matti Hellberg

Tiedotusasiat                                             Veli Salmi

Tapahtumavastaava                                 Outi Hamilo

Jäsentapahtumien järjestäjä                  Kari Salo

Golfvastaava                                             Jaakko Ravantti

 

Ulkopuolinen rahastonhoitaja                     Päivi Mäkilä-Kangas, Toimistopiste PT Ky

Toiminnan tarkastajat                                 Antti Jääskeläinen ja Keijo Rimmistö

 

Edustus Osakesäästäjäin Keskusliitossa

Yhdistyksemme puheenjohtaja Tuomo Katajamäki toimii Keskusliiton hallituksen jäsenenä ja liittovaltuuston edustaja oli Viljo Savolainen. Tuomo Katajamäki valittiin Osakesäästäjien Keskusliiton toimitusjohtajaksi 1.12. alkaen, joten hän erosi yhdistyksen puheenjohtajan tehtävistä. Satakunnan Osakesäästäjät kiittää Tuomoa hänen merkittävästä panoksestaan yhdistyksen hyväksi.

 

Toiminta:

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 9 kertaa: 08.01., 05.02., 28.02., 23.04., 29.08., 17.09., 01.10., 08.11. ja 03.12.

 

Sääntömääräiset kokoukset:

Kevätkokous pidettiin 21.03. Hotelli Scandicissa Porissa. Paikalla oli 42 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät kevätkokouksen asiat. Tilaisuuden päätteeksi puheenjohtaja Tuomo Katajamäki piti markkinakatsauksen.

 

Syyskokous pidettiin 08.11. Porin Suomalaisella Klubilla. Tilaisuuteen osallistui 33 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin syyskokouksen sääntömääräiset asiat. Kokouksessa päätettiin hankkia Nordea Oyj:tä ja UPM Oyj:tä noin 1000 €:lla kumpaakin. Ennen virallista kokousta puheenjohtaja Tuomo Katajamäki piti markkinakatsauksen.

 

Muut tilaisuudet:

 

Sijoituskerho

Sijoituskerho kokoontui yleensä kuukauden ensimmäisenä maanantaina Hotelli Scandicin kabinetissa. Paikalla oli useimmiten eli yli 30 henkeä. Alustukset käsittelivät erilaisia sijoittamiseen liittyviä aiheita.

 

Tampereen Sijoitusmessut

Messuille osallistui yhdistyksen jäseniä. Tampereelle järjestettyyn yhteiskuljetukseen osallistui noin 25 yhdistyksen jäsentä.

 

Suuri Osakesäästäjäpäivä Helsingissä

Osallistuimme päivään yhteiskuljetuksella raumalaisten kanssa.

 

Osakesäästäjien Keskusliiton seminaariristeilyt Tallinnaan ja Tukholmaan

Sekä keväällä että syksyllä järjestetyille risteilyille osallistui joukko jäseniämme.

 

Osakesäästäjägolf

Porin Osakesäästäjät järjesti valtakunnallisen golfturnauksen 25.08. Yyterissä. Osallistujia oli 29 henkilöä kahdeksasta eri paikallisyhdistyksestä. Voittajaksi selviytyi Juha Niemi Keski-Suomen Osakesäästäjistä ja joukkuekilpailun voitti Vaasan Arvopaperisijoittajat.

 

Matka Sijoitus-Invest 2018 messuille

Yhdistys järjesti 22.11. messumatkan Sijoitus-Invest 2018 messuille Helsingin Messukeskukseen. Matkalle osallistui 25 jäsentä.

 

Talous

Porin Osakesäästäjät ry:n talous on edelleen hyvällä, toiminnan edellyttämällä tasolla.  Tilinpäätös osoittaa 1.915,74 € ylijäämää (+909,34 € v.-17). Tulos oli budjetoitu nollaksi. Tärkein syy tuloksen ylijäämäisyyteen olivat säästöt toiminnasta aiheutuneista kuluista. Merkittävimmät tulolajit olivat jäsenmaksutulot 4.006 € ja osinkotuotot 3.716,79 € (edellisenä vuonna 3.344,65 €).  Edellisenä vuonna jäsenmaksutulot olivat 3.800 €.

 

Taseen loppusumma oli 50.357,80 € (48.220,26 € v.-17.), josta pankkitileillä oli 4.754,88 €.  Pörssiosakkeisiin oli sijoitettu hankintahinnoin 45.602,92 €. Vuonna 2018 hankittiin syksyllä Nordean ja UPM:n osakkeita noin 1000 € kumpaakin. Yhdistyksen osakesalkun markkina-arvo oli vuoden lopussa 74.794,60 € (30.12.2017 arvo oli 82.238,89 € ). Merkittävimmät osakesijoitukset olivat Kone B 21.819 €, Sampo 10.563 € ja Nokian Renkaat 5.257 € sekä UPM 5.604 €.

 

Jäsenet ja maksut

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuodenvaihteessa yhteensä 805. Vuoden kuluessa toteutettiin Keskusliiton jäsenhankintakampanjaa. Näistä jäsenistä ei yhdistys saanut vuonna 2018 jäsenmaksuosuuttaan.

Jäsenmaksu oli Osakesäästäjien Keskusliiton suosituksen mukainen 34 € ja jäsenmaksujen perinnässä ja jäsenrekisterin ylläpidossa käytettiin keskusliiton palveluja.

 

Muuta

Jäsentiedottamisessa käytettiin jäsenkirjeitä, sähköpostia, Viisas Raha-lehteä ja Osakesäästäjien Internet-sivuja

 

Tapahtuman nimi Päivämäärä
14.11.2019
16.11.2019
19.11.2019
21.11.2019
23.11.2019
25.11.2019
27.11.2019
04.12.2019
09.12.2019