Toimintakertomus 2008

Hallitus
Puheenjohtaja: Jorma Tiirakari
Varapuheenjohtaja: Tarja Koskelainen
Sihteeri: Olli Siltanen
Rahastonhoitaja: Päivi Jääskeläinen
Hallituksen muut jäsenet: Mika Sirro, Leena Oksanen

Tilintarkastajat
Ritva Aaltonen
Anna – Maija Vehmasto
Mikko Helkiö varatilintarkastaja
Johanna Salko varatilintarkastaja

Toiminta
13.4. Sääntömääräinen kevätkokous
22.10. Sääntömääräinen syyskokous
Matka sijoitusmessuille Op:n kanssa yhteistyössä
Osallistuminen Op:n sijoitusiltaan