Toimintakertomus 2007

Hallitus
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Timo Rothovius ja sihteerinä Heli Jerohin, muina hallituksen jäseninä toimivat Esko Talvitie, Leif Ahlström, Risto Saikkonen, Jorma Korpela ja Erkki Katila.

Tilintarkastajat
Varsinainen tilintarkastaja oli Jukka Oja-Kaukola ja varatilintarkastaja Aaro Leppilahti.
Kirjanpidon ja tilinpäätöksen laadinnan teki HELP-Helmi Pihlajamäki ja tarkasti Jukka Oja-Kaukola.

Sääntömääräiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokous järjestettiin 20.6.2007 Rantasipi Tropiclandiassa. Syyskokous järjestettiin 18.12.2007 Sokos Hotel Vaakunassa. Syyskokouksen yhteydessä pidettiin yhdistyksen joulujuhla, jossa yhdistys tarjosi jäsenilleen joululounaan.

Jäsenmäärä ja tapahtumat
Yhdistyksen jäsenmäärä (maksaneet) on pysynyt melko vakaana, ollen vuoden lopussa noin 300. Tilaisuuksia järjestettiin edellisvuosien tapaan, yritysvierailuille ja pankkien järjestämien tilaisuuksien (mm. Tapiola, OP/Pohjola) lisäksi osallistuttiin myös Vaasan sijoitusmessuille näytteilleasettajana. Lisäksi osallistuttiin keskusliiton järjestämälle sijoittajaristeilylle.

Näkyvyyttä yhdistykselle on haettu mm. osallistumalla Pohjalainen -sanomalehden Sijoittajamestarikilpailun järjestämiseen ja antamalla medialle haastatteluja ajankohtaisista aiheista.

Edustukset
Yhdistyksen edustajana Osakesäästäjien keskusliitossa liittovaltuuston jäsenenä ja hallituksen varajäsenenä on toiminut yhdistyksen puheenjohtaja, joka on myös osallistunut liittovaltuuston kevät- ja syyskokouksiin sekä hallituksen kokouksiin. Yhdistyksen vaikuttaminen valtakunnalliseen päätöksentekoon on hoidettu keskusliiton kautta.

Vaasassa 23.1.2008