Toimintakertomus 2008

Hallitus
Sami Vähämaa puheenjohtaja
Leif Ahlström jäsen
Erkki Katila jäsen
Jorma Korpela jäsen
Pertti Rainio jäsen
Risto Saikkonen jäsen
Janne Äijö jäsen

Tilintarkastajat
Jukka Oja-Kaukola
Martti Luoma varatilintarkastaja

Kirjanpidon ja tilinpäätöksen laadinnan teki HELP- Helmi Pihlajamäki

Toiminta
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 9.4.2008 Vaasan Nordeassa. Sääntömääräinen syyskokous järjestettiin 5.11.2008 Ravintola Centralissa. Syyskokouksen yhteydessä yhdistys tarjosi jäsenilleen illallisen.

Yhdistyksen jäsenmäärä on pysynyt melko vakaana, ollen vuoden lopussa noin 300. Tilaisuuksia järjestettiin edellisvuosien tapaan. Yritysvierailujen ja pankkien järjestämien tilaisuuksien (mm. Nordea ja eQ Pankki) lisäksi osallistuttiin myös Vaasan sijoitusmessuille näytteilleasettajana. Lisäksi osallistuttiin keskusliiton järjestämälle sijoittajaristeilylle. Näkyvyyttä yhdistykselle on haettu mm. osallistumalla Pohjalainen -sanomalehden Sijoittajamestarikilpailun järjestämiseen ja antamalla medialle haastatteluja ajankohtaisista aiheista. Yhdistyksen edustajana Osakesäästäjien Keskusliiton liittovaltuuston jäsenenä on toiminut yhdistyksen puheenjohtaja. Yhdistyksen aiempi puheenjohtaja Timo Rothovius siirtyi Osakesäästäjien Keskusliiton puheenjohtajaksi. Yhdistyksen vaikuttaminen valtakunnalliseen päätöksentekoon on hoidettu keskusliiton kautta.