Toimintakertomus 2009

Hallitus
Sami Vähämaa puheenjohtaja
Jorma Korpela varapuheenjohtaja
Janne Äijö rahastonhoitaja
Leif Ahlström jäsen
Erkki Katila jäsen
Pertti Rainio jäsen
Risto Saikkonen jäsen

Tilintarkastajat
Jukka Oja-Kaukola
Martti Luoma varatilintarkastaja

Kirjanpidon ja tilinpäätöksen laadinnan teki Helmi Pihlajamäki Taloushallinnon Palvelut.

Toiminta
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 19.5.2009 Sokos Hotel Vaakunassa. Sääntömääräinen syyskokous järjestettiin 9.11.2009 Vaasan yliopiston tiloissa. Yhdistyksen jäsenmäärä on edelleen pysynyt melko vakaana, ollen vuoden 2009 lopussa noin 300. Tilaisuuksia järjestettiin edellisvuosien tapaan. Yritysvierailujen ja pankkien järjestämien tilaisuuksien (mm. eQ Pankki, FIM, Neomarkka) lisäksi osallistuttiin myös Waasan Sijoitus 09 –tapahtumaan näytteilleasettajana. Lisäksi osallistuttiin Osakesäästäjien Keskusliiton järjestämälle sijoittajaristeilylle.

Yhdistys käynnisti sijoitustoimintansa vuoden 2009 aikana. Yhdistyksen osakesijoitukset ovat luonteeltaan pitkäjänteisiä ja sijoitusten tavoitteena on yhdistyksen varallisuuden arvonnousu pitkällä aikavälillä. Sijoitustoiminnan käynnistäminen vaikutti positiivisesti jäsenistön osallistumisaktiivisuuteen. Näkyvyyttä yhdistykselle on haettu mm. osallistumalla Pohjalainen -sanomalehden Sijoittajamestarikilpailun järjestämiseen ja antamalla medialle haastatteluja ajankohtaisista aiheista.

Yhdistyksen edustajana Osakesäästäjien Keskusliiton liittovaltuuston jäsenenä on toiminut yhdistyksen puheenjohtaja. Yhdistyksen vaikuttaminen valtakunnalliseen päätöksentekoon on hoidettu keskusliiton kautta.