Toimintakertomus 2010

Hallitus
Sami Vähämaa puheenjohtaja
Jorma Korpela varapuheenjohtaja
Janne Äijö rahastonhoitaja
Leif Ahlström jäsen
Erkki Katila jäsen
Pertti Rainio jäsen
Risto Saikkonen jäsen

Tilintarkastajat
Jukka Oja-Kaukola
Aaro Leppilahti varatilintarkastaja

Kirjanpidon ja tilinpäätöksen laadinnan teki Helmi Pihlajamäki Taloushallinnon Palvelut.

Toiminta
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 27.4.2010 Vaasan yliopiston tiloissa. Sääntömääräinen syyskokous järjestettiin 8.12.2010 Ravintola Rossossa. Yhdistyksen jäsenmäärä on edelleen pysynyt melko vakaana, ollen vuoden 2010 lopussa noin 300. Tilaisuuksia järjestettiin edellisvuosien tapaan. Yritysvierailujen ja pankkien järjestämien tilaisuuksien (mm. JOM rahastoyhtiö, RVM Yhtiöt, Vacon, Talvivaara ja Boliden) lisäksi osallistuttiin myös Waasan Sijoitus 10 –tapahtumaan näytteilleasettajana. Lisäksi osallistuttiin Osakesäästäjien Keskusliiton järjestämälle sijoittajaristeilylle.

Yhdistys käynnisti sijoitustoimintansa vuoden 2009 aikana. Yhdistyksen osakesijoitukset ovat luonteeltaan pitkäjänteisiä ja sijoitusten tavoitteena on yhdistyksen varallisuuden arvonnousu pitkällä aikavälillä. Sijoitustoiminnan käynnistäminen vaikutti positiivisesti jäsenistön osallistumisaktiivisuuteen. Näkyvyyttä yhdistykselle on haettu mm. osallistumalla Pohjalainen -sanomalehden Sijoittajamestarikilpailun järjestämiseen ja antamalla medialle haastatteluja ajankohtaisista aiheista. Yhdistyksen edustajana Osakesäästäjien Keskusliiton liittovaltuuston jäsenenä on toiminut yhdistyksen puheenjohtaja. Yhdistyksen vaikuttaminen valtakunnalliseen päätöksentekoon on hoidettu keskusliiton kautta.