Toimintakertomus 2011

Hallitus
Jorma Korpela puheenjohtaja
Sami Vähämaa varapuheenjohtaja
Janne Äijö rahastonhoitaja
Leif Ahlström jäsen
Erkki Katila jäsen
Pertti Rainio jäsen
Risto Saikkonen jäsen

Toiminnantarkastajat
Jukka Oja-Kaukola ja varalla Aaro Leppilahti. Kirjanpidon ja tilinpäätöksen laadinnan teki Helmi Pihlajamäki Taloushallinnon Palvelut.

Toiminta
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 17.5.2011 Ravintola Amarillossa. Sääntömääräinen syyskokous järjestettiin 22.11.2011 Ravintola Rossossa. Yhdistyksen jäsenmäärä on edelleen pysynyt melko vakaana, ollen vuoden 2011 lopussa noin 300. Tilaisuuksia järjestettiin viime vuoden tapaan yhteistyössä Kokkolan ja Seinäjoen arvopaperisäästäjien yhdistyksien kanssa. Yritysvierailujen ja pankkien järjestämien tilaisuuksien (mm. Tapiola, UPM, Rautaruukki, Outokumpu, Elektrobit) lisäksi osallistuttiin myös Waasan Sijoitus 11 –tapahtumaan näytteilleasettajana. Lisäksi osallistuttiin Osakesäästäjien Keskusliiton järjestämälle sijoittajaristeilylle.

Yhdistys käynnisti sijoitustoimintansa vuoden 2009 aikana. Yhdistyksen osakesijoitukset ovat luonteeltaan pitkäjänteisiä ja sijoitusten tavoitteena on yhdistyksen varallisuuden arvonnousu pitkällä aikavälillä. Sijoitustoiminnan käynnistäminen on vaikuttanut positiivisesti jäsenistön osallistumisaktiivisuuteen. Näkyvyyttä yhdistykselle on haettu mm. osallistumalla Pohjalainen -sanomalehden Sijoittajamestarikilpailun järjestämiseen ja antamalla haastatteluja ajankohtaisista aiheista. Yhdistyksen edustajana Osakesäästäjien Keskusliiton liittovaltuuston jäsenenä on toiminut yhdistyksen puheenjohtaja. Yhdistyksen vaikuttaminen valtakunnalliseen päätöksentekoon on hoidettu keskusliiton kautta.