Toimintakertomus 2012

Hallitus
Jorma Korpela varapuheenjohtaja
Sami Vähämaa puheenjohtaja
Janne Äijö rahastonhoitaja
Leif Ahlström jäsen
Erkki Katila jäsen
Pertti Rainio jäsen
Risto Saikkonen jäsen

Toiminnantarkastajat
Jukka Oja-Kaukola ja varalla Martti Luoma. Kirjanpidon ja tilinpäätöksen laadinnan teki Helmi Pihlajamäki Taloushallinnon Palvelut.

Toiminta
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 9.5.2012 Vaasan yliopistolla. Sääntömääräinen syyskokous järjestettiin 4.12.2012 Vaasan yliopistolla. Yhdistyksen jäsenmäärä on laskenut hieman, ollen vuoden 2012 lopussa noin 250. Tilaisuuksia järjestettiin viime vuoden tapaan yhteistyössä Kokkolan ja Seinäjoen arvopaperisäästäjien yhdistyksien kanssa. Yritysvierailujen ja pankkien järjestämien tilaisuuksien (Atria ja Ilkka) lisäksi osallistuttiin myös Waasan Sijoitus 12 –tapahtumaan näytteilleasettajana. Lisäksi osallistuttiin Osakesäästäjien Keskusliiton järjestämälle sijoittajaristeilylle.

Yhdistys käynnisti sijoitustoimintansa vuoden 2009 aikana. Yhdistyksen osakesijoitukset ovat luonteeltaan pitkäjänteisiä ja sijoitusten tavoitteena on yhdistyksen varallisuuden arvonnousu pitkällä aikavälillä. Sijoitustoiminnan käynnistäminen on vaikuttanut positiivisesti jäsenistön osallistumisaktiivisuuteen. Näkyvyyttä yhdistykselle on haettu mm. osallistumalla Pohjalainen -sanomalehden Sijoittajamestarikilpailun järjestämiseen ja antamalla haastatteluja ajankohtaisista aiheista. Yhdistyksen edustajana Osakesäästäjien Keskusliiton liittovaltuuston jäsenenä on toiminut yhdistyksen puheenjohtaja. Yhdistyksen vaikuttaminen valtakunnalliseen päätöksentekoon on hoidettu keskusliiton kautta.