Toimintakertomus 2010

Hallitus
Matti Vikström, puheenjohtaja
Jani Koivunen, varapuheenjohtaja
Ulla Wihervaata, sihteeri
Markku Sipilä, rahastonhoitaja
Aino Auranen
Jussi Juntunen
Pentti Kajala
Timo Moilanen
Karri Salmi

Tilintarkastajat
Leena Mäkipää
Mauno Kaseniemi
Teuvo Siltanen, varatilintarkastaja
Raimo Mäki, varatilintarkastaja

Toiminta
Toimintamme jatkui tavanomaisen vilkkaana ja monipuolisena.
Sääntömääräiset kokoukset pidettiin. Kevätkokous 30.3.2010 TOP:ssa ja syyskokous 2.11.2010 Telestellä. Kevätkokouksessa valittiin Aino Auranen yhdistyksemme kunniajäseneksi merkittävästä työstä yhdistyksemme hyväksi.
Hallitus on kokoontunut vuoden aikana yhdeksän kertaa joista joululounaalle 21.12.

Yhdistyksemme on saavuttanut 30 vuoden iän jota juhlimme 22.10 Suomalaisella Pohjalla yli 100 osallistujan voimin. Tilaisuudessa palkittiin Osakesäästäjien kultaisella ansiomerkillä yhdistyksemme perustajajäsen Aino Auranen. Merkin oli luovuttamassa Osakesäästäjien Keskusliiton hallituksen jäsen Pentti Kokko.
Tilaisuudessa Pentti Kajala esitteli yhdistyksemme historiikin, jonka hän kirjoitti vaimonsa Tarja Kajalan avustamana.

Sijoitusklubi on kasvattanut suosiotaan ja osallistujien määrä syksyllä ylitti keskiarvoisesti 40 osallistuja tilaisuutta kohden. Klubi kokoontui 9 kertaa Panimoravintola Koulun Historianluokassa Matti Vikströmin vetämänä.
Perinteinen Sijoitus piknik- risteily järjestettiin 20.3.2010. Luennoitsijoina toimivat pääanalyytikko Kim Gorschelnik Sofia pankista ja Veikko Karhulahti TOP:sta. Tietoiskut pitivät Isännöitsijä Esko Vuori ja Vesa Taskinen.

Cramon yritysesittely oli 17.2 Panimoravintola Koululla
Teimme yritysvierailuja: 20.5 Huhtamäelle Espoon, 8.9. Tikkurilalle Vantaalle, 2.11 Telestelle Turkuun ja 15.11 Nesteen jalostamolle Naantaliin.
Edellä mainittujen tilaisuuksien lisäksi järjestimme erilaisia sijoitusiltoja sijoituspalveluja tuottavien yritysten kanssa. Näitä olivat 16.2. Sofia Pankki, 8.3 Aalto Capital, 21.4 Jom Silkkitie sekä 22.9. Estlander Partners.
18.11 järjestimme perinteisen Sijoitus Invest messuille matkan jäsenistöllemme

Pörssisäätiön tilaisuuksia Mauno Koivisto- keskuksessa oli vuoden aikana kaksi. 23.3. esittäytyivät Pöyry, Sampo, Orion ja Affecto sekä 30.11 Ahlstrom, Fortum, Biotie ja Talentum. Tilaisuuksien puheenjohtajana oli yhdistyksemme puheenjohtaja Matti Vikström.
Yhteistyössä Turun työväenopiston kanssa järjestettiin Sijoitustoiminnan perusteet – kurssi. Kolmen tunnin luentoja oli viitenä iltana syys- lokakuun aikana. Luennoitsijana oli Juha Vihervaara.

Raision Oyj:n yhtiökokouksessa käsiteltiin Osakesäästäjien ehdotuksesta hallintoneuvoston lakkauttamista. Matti Vikström edusti kokouksessa Osakesäästäjien keskusliittoa, Varsinais-Suomen Osakesäästäjiä sekä itseään. Kokouksessa äänestettiin hallintoneuvoston puolesta selvällä äänten enemmistöllä.

Jäsenemme osallistui yhteiskuljetuksella Telesten yhtiökokoukseen.

Matti Vikström on kuulunut liiton hallitukseen varajäsenenä.

Tampereella 22.5 kokoontui Osakesäästäjien liittovaltuusto ja liittokokous. Aino Auranen ja Ulla Wihervaara osallistuivat liittovaltuuston kokoukseen. Aino Auranen ilmoitti, ettei ole enää liittovaltuuston käytettävissä. Liittokokous valitsi yhdistyksemme edustajiksi liittovaltuustoon ehdotuksemme mukaisesti Pentti Kajalan ja Ulla Wihervaaran. Syksyn liitovaltuuston kokouksen 9.10 ottivat osaa Pentti Kajala ja Ulla Wihervaara. Tilaisuuksien yhteydessä pidettiin liittohallituksen kokoukset joihin Matti Vikström osallistui.