Toimintakertomus 2014

Varsinais-Suomen Osakesäästäjät Ry toimintakertomus v. 2014

 

Hallitus                                                                      Tilintarkastajat

Matti Vikström, puheenjohtaja                                Osmo Valovirta KHT, Ernst & Young

Jani Koivunen, varapuheenjohtaja                         Janne Lehtonen KHT, Ernst & Young

Ulla Wihervaara, sihteeri

Karri Salmi, rahastonhoitaja                                    Varalla:

Pentti Kajala                                                               Ernst & Young

Mikko Kervilä

Harri Kiviluote

Jorma Pellinen                                                           Kirjanpito

Jussi Suoyrjö                                                              Heinoja Oy

 

Jäsenmäärä

Varsinais-Suomen Osakesäästäjien jäsenmäärä on kasvanut voimakkaasti vuoden 2014 aikana 1031 jäsenestä 1541 jäseneen.

 

Toiminta

Toimintamme vuonna 2014 jatkui tavanomaisen vilkkaana ja monipuolisena. Sääntömääräiset kokoukset pidettiin 15.4. (kevätkokous) ja 24.11. (syyskokous) Panimoravintola Koululla. Kevätkokouksen yhteydessä oli Panostajan ja DNA:n yritysesittelyt. Syyskokousta edelsi ministeri Petteri Orvon puhe sijoitusten merkityksestä Suomessa. Osakesäästäjien keskusliitosta toimitusjohtaja Juhani Lahtinen jakoi kultaiset ansiomerkit Ulla Wihervaaralle ja Matti Vikströmille. Kokousta edelsi myös Nixu oyj:n antiesittely. Syyskokouksessa erovuoroisista Karri Salmi ja Ulla Wihervaara valittiin uudelleen. Erovuorossa ollut, Harri Kiviluote oli ilmoittanut, ettei ole käytettävissä. Uutena jäsennenä hallitukseen valittiin Heidi Heinonen. Hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Tarvittaessa asiat hoidettiin sähköpostitse.

 

Kuukausikokous

Sijoitusklubin suosion jatkuvasta kasvusta johtuen kävi kokoontumistilamme Panimoravintola Koulun Historian luokka ahtaaksi. Huhtikuusta lähtien olemme kokoontuneet Turun Pääkirjaston Studiossa ja nimesimme kokouksen kuukausikokoukseksi. Kasvusta johtuen muutimme myös kokouksen konseptia ja hankimme ulkopuolisia esitelmöitsijöitä. Kokoonnuimme vuoden aikana 9 kertaa. Esitelmöitsijöinä oli Veikko Karhulahti 2 kertaa OP-Private, Tuomas Koponen RVM, Kim Gorschelnik LähiTapiola, Kari Lauramo Nordea, Crister Fagesrström Ålandsbangen, Mika Kannisto Fim ja Juuso Mykkänen JOM.

Syksyllä aloitimme sijoituskeskustelu kokoontumisen Panimoravintola Koulun Historianluokassa. Näitä kokoontumisia oli syksyn aikana 3 kertaa. Keskusteluun otti osaa n. 10 henkeä/ tilaisuus.

Näissä kokouksissa oli yhteensä n 500 osallistujaa.

 

Sijoitusristeily

Perinteinen Sijoitus piknik- risteilyn järjestimme kymmenennen kerran 12.4.2014. Ohjelmassa oli maailmantalouden näkymät, pääekonomisti Pasi Kuoppamäki Danske Bank. Hallituksemme jäsen Jorma Pellinen kertoi harrastuksestaan osakekirjakeräilystä. Johtaja Veikko Karhulahti OP-Private esitti näkemyksiään osakemarkkinoista. Päätteeksi pidimme sijoituspaneelin jossa luennoitsijoiden lisäksi oli Mika Saarinen Nordea ja Tuomo Katajamäki.

Risteilylle osallistui 125 henkeä.

 

Yritysesittelyt

Edellä mainittujen tilaisuuksien lisäksi Panimoravintola Koululla esittäytyi 22.1. Soprano, Sotkamo Silver 27.2 Elisa, Etteplan 10.3. Technopolis 15.4 DNA,Panostaja 18.8. Revenio Group, Suominen 22.9 Elisa, Oriola KD 17.11 Soprano, Taaleritehdas. Tämän lisäksi teimme yritysvierailun 12.5 Tikkurilalle. Tämän lisäksi osallistuimme Taaleritehtaan yhdistyksemme jäsenillemme järjestämään lounastilaisuuten jossa kerrottiin Taaleritehtaan sijoitustarjonnasta ja erityisesti tuulivoimalasijoituksesta. Näihin tilaisuuksin otti osaa n. 400 henkilöä sisältäen niin kevät- kuin syyskokouksen.

 

Yhteiskuljetukset tapahtumiin

Järjestimme yhteiskuljetukset 25.3. Tampereen sijoitusmessuille, 1.4. Telesten yhtiökokoukseen, 23.9. Arvopaperin Rahapäiville, 22.10 Listaamattomien yhtiöiden sijoitusmessu, 13.11. Sijoitus Invest. Kuljetuksiin otti osaa 200 henkilöä.

 

Järjestämiämme tapahtumia ja kuljetuksia oli vuoden aikana 27, joihin otti osaa n.1200 henkilöä.

 

Sijoituskurssi

Järjestimme Yhdessä Turun Suomenkielisen työväenopiston kanssa sijoituskurssin neljänä iltana marraskuussa. Kurssin hoiti Juha Vihervaara OP-Privatesta. Kurssin palaute oli erinomainen.

 

Matti Vikström ja Ulla Wihervaara kävivät 1.4 kertomassa yhdistyksemme toiminnasta ja sijoittamisesta Turun Kansalliset seniorit ry.

 

Tämän lisäksi ilmoittelimme tapahtumista jäsenillemme, joihin lukuisat jäsenemme osallistuivat tapahtumiin

Varsinais-Suomen Veronmaksajat, Vero 2014 Tapahtuma Helsingissä

18.3. Pörssi-ilta Mauno Koivisto Keskuksessa

20.11. Pörssi-ilta Mauno Koivisto Keskuksessa

 

Liittoedustus

Matti Vikström on kuulunut liitonhallitukseen varajäsenenä.

Pentti Kajala ja Ulla Wihervaara ovat yhdistyksemme edustajia liittovaltuustossa.

Osakesäästäjien liittovaltuuston kokoukset Helsingissä 24.5, johon osallistui Ulla Wihervaara ja Pentti Kajala sekä 25.10, johon osallistui Pentti Kajala.

Liittokokous pidettiin 24.5 Helsingissä jossa yhdistystä edusti Birgitte Finneman, Pentti Kajala, Leena Mäkipää, Jorma Pellinen, Anneli Pulli, Antti Tuusa ja Ulla Wihervaara.