Toimintakertomus 2015

Varsinais-Suomen Osakesäästäjät Ry toimintakertomus v. 2015


Hallitus                                                                                                Tilintarkastajat

Matti Vikström, puheenjohtaja                                                             Osmo Valovirta KHT, Ernst & Young Oy

Jani Koivunen, varapuheenjohtaja                                                      Janne Lehtonen KHT, Ernst & YoungOy

Ulla Wihervaara, sihteeri

Karri Salmi, rahastonhoitaja                                                                Varalla:

Heidi Heinonen                                                                                    Ernst & Young Oy

Pentti Kajala

Mikko Kervilä                                                                                       Kirjanpito

Jorma Pellinen                                                                                     Heinoja Oy

Jussi Suoyrjö

 

Jäsenmäärä

Varsinais-Suomen Osakesäästäjien jäsenmäärä on jatkanut voimakasta kasvua vuoden 2015 aikana 1541 jäsenestä 1907 jäseneen.

 

Toiminta

Toimintamme vuonna 2015 jatkui tavanomaisen vilkkaana ja monipuolisena. Sääntömääräiset kokoukset pidettiin 20.5. (kevätkokous) Panimoravintola Koululla ja 24.11. (syyskokous) Kirjaston Studiolla. Kevätkokouksen yhteydessä oli Ahola Stransport yritys ja antiesittely. Syyskokouksessa erovuoroisista Mikko Kervilä ja Jani Koivunen valittiin uudelleen. Erovuorossa ollut Pentti Kajala oli ilmoittanut, ettei ole käytettävissä. Uutena jäsennenä hallitukseen valittiin Tarja Kajala. Hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Tarvittaessa asiat hoidettiin sähköpostitse.

 

Kuukausikokous

Kuukausikokous on kokoontunut Turun Pääkirjaston Studiossa 8 kertaa vuoden aikana. Huhtikuussa emme kokoontuneet koska kuukauden 1 torstai oli pääsiäisviikolla ja huhtikuulle osui useita tapahtumia.

Esitelmöitsijöinä oli Veikko Karhulahti 2 kertaa OP-Private, Santtu Tolonen LähiTapiola, Mikko Aaltonen Pohjola Markets, Vesa Engdahl S-Pankki, Spotless Tea Bag yritys ja antiesittely, Christer Fagerström Ålandsbangen.ja Matti Vikström.

Jatkoimme sijoituskeskusteluja ja kokoonnuimme Panimoravintola Koulun Historianluokassa kaikkiaan 8 kertaa. Näitä kokoontumisia oli syksyn aikana 3 kertaa. Keskusteluun otti osaa n. 10 -15 henkeä/ tilaisuus.

Näissä kokouksissa oli yhteensä n 500 osallistujaa.

Sijoitusristeily

Perinteinen Sijoitus piknik- risteilyn järjestimme 18.4.2015. Ohjelmassa oli maailman ja suomen näkymät, ekonomisti Timo Vesala LähiTapiola Varainhoito, Venäjän näkymät salkunhoitaja Kuldar Ruhuorg FIM ja markkinakatsaus johtaja Mika Saarinen Nordea. Päätteeksi pidimme sijoituspaneelin, jossa luennoitsijat esittivät näkemyksiään yrityksistä ja vastasivat yleisön kysymyksiini.

Risteilylle osallistui 96 henkeä.

Yritysesittelyt

Edellä mainittujen tilaisuuksien lisäksi Panimoravintola Koululla esittäytyi 9.2. Suominen ja Juha Vihervaara TSOP piti markkinakatsauksen 18.3 Soprano, Raute 14.4. Innofactor, Solteq 27.5. Talon yritys- ja antiesittely 2.6. Marketnoze yritys- ja antiesittely 18.8 Aspo ja Odin rahastoyhtiö esittely 22.9 Aspo, OP- Private 18.11. SSH Communikations Security, Soprano. 2.12 Almamedia, Munksjö. Tämän lisäksi osallistuimme Danske Bankin yhdistyksemme jäsenillemme järjestämään taloustunnille l9.4 ja15.9.sekä Taaleritehtaan lounastilaisuuteen 2.9. Näihin tilaisuuksin otti osaa n. 500 henkilöä sisältäen niin kevät- kuin syyskokouksen.

Yhteiskuljetukset tapahtumiin

Järjestimme yhteiskuljetukset 25.3. Tampereen sijoitusmessuille, 9.4Telesten yhtiökokoukseen, 17.9. Arvopaperin Rahapäiville, 22.10 Listaamattomien yhtiöiden sijoitusmessu, 12.11. Sijoitus Invest. Kuljetuksiin otti osaa 200 henkilöä.

 

Järjestämiämme tapahtumia ja kuljetuksia oli vuoden aikana 27, joihin otti osaa n.1250 henkilöä.

 

Sijoituskurssi

Turun kesäyliopisto järjesti 27.-28. 3 ja 16.-17.10.2016 Sijoittamisen peruskurssin, johon jäsenillemme tarjottiin alennettuun hintaan osallistumismahdollisuutta.

 

Matti Vikström kävivät 27.10.2015 kertomassa yhdistyksemme toiminnasta ja sijoittamisesta Turun alueen RIL:n eläkeläiskerholle.

 

Tämän lisäksi ilmoittelimme tapahtumista jäsenillemme, joihin lukuisat jäsenemme osallistuivat tapahtumiin

Varsinais-Suomen Veronmaksajat, Vero 2015 Tapahtuma  Helsingissä

18.3. Pörssi-ilta Mauno Koivisto Keskuksessa

20.11. Pörssi-ilta Mauno Koivisto Keskuksessa

 

Liittoedustus

Matti Vikström on kuulunut liitonhallitukseen varajäsenenä ja valittiin varsinaiseksi jäseneksi Oulun liittokokouksessa.

Pentti Kajala ja Ulla Wihervaara ovat yhdistyksemme edustajia liittovaltuustossa.

Osakesäästäjien liittovaltuuston kokoukset Hyvinkäällä 24.5, ja Oulussa 24.10, niihin  osallistui Ulla Wihervaara

Ulla Wihervaara ja Matti Vikström osallistuivat Oulun Osakesäästäjien 30 vuotisjuhlaan.