Västra Nylands Aktiesparare – Länsi-Uudenmaan Osakesäästäjät

Yhteystiedot

Puheenjohtaja:
Georg Lindroth
Ladugårdsgatan 8 B 9
10600 Ekenäs
Puh. 050-5771450
Sähköposti: georg.lindroth@brev.fi

Sihteeri:

Sven-Eric Holmström
Kvarngränd 11
10300 Karis
sven.eric.holmstrom@gmail.com
044-7669568

Hallitus:

Nils Juslin, vice ordförande/vara puh.joht.
Anders Johansson, jäsen
Ronny Gröning, jäsen
Roger Holmberg, jäsen
Sven-Eric Holmström, sekreterare och kassör/sihteeri ja rah.hoit.
Birger Ahlskog, varajäsen
Carl Holmberg, varajäsen