Toimintakertomus 2007

Styrelse
Nils Juslin ordförande
Roger Holmberg viceordförande
Leena Leporanta finanssekreterare
Sven-Eric Holmström sekreterare
Sven-Olof Selenius medlem
Jan Holmberg medlem
Hans-Erik Backman medlem
Mats Enberg suppleant
Berndt Holmström suppleant
Ronny Gröning suppleant

Revisorer
Hans-Eric Backman

Verksamhet/Toiminta
Föreningen har tagit ett mellanår under 2007. De aktiviteter som ordnades 2006 fick föga gensvar och de arrangerade mötena fick dåligt med medlemmar. På grund av detta valde styrelsen att föreningen är passiv 2007 och återkommer med mera aktivitet under 2008. Som enda organiserade verksamhet ordnades ett företagsbesök till Fiskars Brands Abp, fabriken i Billnäs, 4.4.2007. 16 deltagare dök upp. I Fiskars presenterade vd Jarl Pråhl verksamheten samt resultatet för föregående period. Efter detta gick vi en rundvandring i produktionsutrymmena.

Yhdistys on ottanut välivuoden toimintaan vuonna 2007. Vuonna 2006 järjestetyt tilaisuudet eivät vetäneet kuuntelijoita. Tämän takia hallitus päätti että 2007 on välivuosi ja vuonna 2008 palataan uudestaan laajemmin. Ainoa järjestetty toiminta oli yritysvierailu Fiskars Brands Oyj, Pinjaisten tehtaaseen 4.4.2007. 16 jäsentä otti osaa tilaisuuteen. Fiskarsin tehtaalla tj Jarl Pråhl esitti Fiskarsin toimintaa sekä antoi taloudellisen katsauksen. Tämän jälkeen tutustuttiin tuotantotiloihin ja itse tuotantoon.