Toimintakertomus 2008

Verksamhetsåret 2008

Styrelse
Nils Juslin ordförande
Roger Holmberg viceordförande
Leena Leporanta kassör
Sven-Eric Holmström sekreterare
Sven-Olof Selenius medlem
Mats Enberg suppleant
Berndt Holmström suppleant
Ronny Gröning suppleant

Revisorer
Hans-Eric Backman

Verksamhet/Toiminta
Verksamhetsåret 2008 blev ett synnerligen händelserikt år för vår förening efter ett mera passivt år 2007. I samband med årsmötet den 26.3 i Karis fick vi höra två intressanta presentationer. Sven-Eric Holmströ, placeringsspecialist på Aktia Bank gjorde en marknadsanalys och därefter tog Martti Joentaus, placeringsdirektör vid Nordea Private Banking, ordet och föreläste under temat ”möjligheter med masskuldebrev”. Deltagare ca 15 medlemmar.

Exakt en månad senare den 26.4 fick vi besök i Karis av Aktiespararförbundets verksamhetsledare Tomi Salo som föreläste under temat ”osakesalkun rakentaminen”. Föreläsningen var synnerligen uppskattad och Tomis tankar kring uppbyggande av placeringsportföljer sporrade många till att bygga om sina portföljer mot Tomis modell. Uppslutningen var god, ca 25-30 medlemmar deltog.

På hösten inledde vi verksamheten starkt igen och den 27.9 i Karis vi fick besök av den yrkesmässiga placeraren Jarl Waltonen som föreläste om aktiesparande samt gav värdefulla vinkar om en del nyckeltal. Bl.a. kunde han brett presentera EV/EBITDA, som var obekant för de flesta. Även den här gången var uppslutningen god, ca 25 deltog.

Den 22.10 fick vi äran att ta emot en av Finlands kanske mest kända placerare, aktiegurun och författaren Seppo Saario. Även det här mötet genomfördes i Karis. Seppo föreläste under temat ”onko nyt oikea aika ostaa osakkeita”. Uppslutningen var förstås god och närmare 30 medlemmar deltog. Under själva föredraget lottade även Seppo ut en signerad bok till den som kunde identifiera på basen av betalda dividender över en viss tid vilket bolag som avsågs.

Orsaken till att alla medlemsmöten har ordnats i Karis 2008 återfinns i det att Café Portmanskan har erbjudit oss förmånlig traktering och de har inte debiterat någon som helst lokalhyra för utnyttjande av deras restaurang, även kvällstid. År 2009 kommer minst två möten att anordnas i Ekenäs.

Förutom de här mötena har även den lokala placeringsklubben ”Nisses lördagssällskap” träffats varannan vecka på Café Portmanskan för att diskutera placeringar och allmänt förbättra världen. Deltagandet har här varit 8-10 personer per gång, i regel samma personer som tidigare. Tankar på att starta liknande verksamhet i Ekenäs och Hangö har förts.

Föreningen har även gett ut tre medlemsbrev varav de två första var traditionella pappersbrev, medan det tredje var ett så kallat e-brev. Föreningen har för att spara kostnader övergått till att försöka skicka ut enbart e-brev (per e-post). I skrivande stund har drygt hälften av medlemmarna tagit i bruk e-brevet. E-brevet ger oss möjlighet att nå våra medlemmar i aktuella ärenden snabbare och kostnadseffektivt.