Toimintakertomus 2009

Styrelse
Nils Juslin ordförande
Roger Holmberg viceordförande
Leena Leporanta kassör
Sven-Eric Holmström sekreterare samt vicekassör
Sven-Olof Selenius medlem
Mats Enberg suppleant
Berndt Holmström suppleant
Ronny Gröning suppleant

Revisorer
Hans-Eric Backman
Rurik Löfroos, suppleant

Verksamhet/Toiminta
Verksamhetsåret 2009 kommer att gå till historien som analysens år. Styrelsen bestämde sent in på 2008 att 2år 009 ska vi bjuda in enskilda börsbolag och analytiker för att lära oss medlemmar hur man analyserar. Året inleddes starkt redan på årsmötet då vi fick besök av Balance Consulting Oy:s analytiker Henri Elo. Henri föreläste under rubriken: ? Warren Buffetin menestyksen salaisuus + katsaus kotimaisiin pörssiyhtiöihin?. Dessutom erbjöd han sin bok till ett förmånligt pris och föreningen köpte ett exemplar till sig.

Efter det var det den 13.5 dags för följande medlemsmöte, i Ekenäs, då Konecranes Abp, strategidirektör Mikael Wegmüller presenterade sin verksamhet och eQ:s analytiker Erkki Vesola analyserade bolaget ur placerarsynvinkel. Dessutom redogjorde Erkki för hur eQ:s analyseringsprocess. Till sist presenterade ännu eQ:s Ville Tammelin ETF placerande.

Redan 27.5 fortsatte den här verksamheten och då stod Fiskars Abp på tur i Karis under ledning av strategidirektör Max Alfthan. Då var analytikern Sofia Bankens Kim Gorschelnik. Efter sommarpausen begav det sig igen den 10.12 i Karis då arknadsföringsdirektör Kenneth Fogde presenterade Tekla och Opstocks analytiker Kimmo Stenvall analyserade bolaget.

Det här konceptet där ett börsbolag presenterar sig och sin verksamhet och därefter analyseras ur placerarsynvinkel av sådana analytiker som aktivt följer med bolaget verkar vara ett synnerligen fungerande koncept. Lägg till att analytikerna dessutom redogör för sin respektive analysmodell så är mötena sällsynt innehållsrika. Tillsätllningarna fick positiv feedback av deltagarna och de var verkligen matnyttiga för deltagarna. Konecranes drog flest deltagare, kring 20 och de två andra kring 15 var. Med tanke på att föreningen har ca 65 medlemmar är uppslutningen riktigt god.

Föreningen har gett ut tre medlemsbrev i såväl skriftligt som elektroniskt format. Utöver detta har två påminnelser till medlemsmöten utskickats via e-mail. Föreningen har övergått till att försöka skicka ut enbart e-brev (per e-post) för att spara kostnader. I skrivande stund har drygt hälften av medlemarna tagit ibruk e-brevet. E-brevet ger oss möjlighet att nå våra medlemmar i aktuella ärenden snabbare och kostnadseffektivt. Medlemsbrev 3/2009 var sponsorerat till 50 euro av Aktia Privatbanken, eftersom vi sände ut en inbjudan till Börsstiftelsens börskväll som Aktia stod värd för som bilaga. Styrelsen har sammankommit två gånger under verksamhetsåret.