Toimintakertomus 2010

Styrelse
Nils Juslin ordförande
Roger Holmberg viceordförande
Leena Leporanta kassör
Sven-Eric Holmström sekreterare
Sven-Olof Selenius medlem
Berndt Holmström suppleant
Ronny Gröning suppleant

Revisor
Hans-Eric Backman

Verksamhet
Årsmötet hölls 31.3.2010 i Ekenäs Nordea där det behandlades stadgeenliga ärenden. Efter mötet berättade utvecklingschef Kenneth Barner-Rasmussen, Nordea Capital Markets & Savings, om ETF produkter under rubriken ”Nästa generationens indexprodukter”, och dessutom presenterade placeringsdirektör Henrik Malmberg, Nordea Private Banking, ”Nordeas Nordiska Favoriter”.

Föreningen ordnade en grundkurs i aktiesparandet under april/maj med Jalle Nordin som dragare. Vi hade drygt 40 deltagare och fick 16 nya medlemmar den vägen. Den 8.12 ordnade föreningen en exkursion till Stockmann i Helsingfors där vi blev verkligt generöst bemötta under ledning av CFO Pekka Vähähyyppä. Dagen därpå föreläste Berndt Holmström om privaträttsliga frågor i Karis. Föreningen representeras av Sven-Eric Holmström i förbundet styrelse och han har deltagit i alla utom ett styrelsemöte där. Västra Nylands Aktiesparare rf har hållit ett officiellt styrelsemöte under verksahetsperioden.