Toimintakertomus 2011

Styrelsen
Anders Johansson, ordförande
Nils Juslin, viceordförande
Roger Holmberg
Ronny Gröning
Sven-Eric Holmström, sekreterare

Suppleanter
Sven Olof Selenius
Leena Leporanta
Georg Lindroth

Verksamhetsgranskare
Hans-Erik Backman

Årsmötet hölls 28.4 i Handelsbankens utrymmen i Ekenäs. Före mötet
makroekonomisk översikt av Handelsbankens placeringsexperter. Den 18.5
ordnade vi medlemskväll i Karis där analytiker Henri Elo från Balance
Consulting föreläste under rubriken ”Balancen lista ja oma
sijoitusfilosofia”. 21.11 företagspresentation Wärtsilä på deras
huvudkontor i Helsingfors, tillsammans med Lojo Aktiesparare.

På hösten 2011 ordnade vi grundkurs i placeringsverksamhet som lockade
nästan 40 deltagare och många nya medlemmar. Kursens innehåll var
följande: 25.10 Hur bygga upp sin portfölj och hantera risker, 1.11
Introduktion till aktiehandel, 8.11 Hur välja de rätta bolagen.

Placeringsklubben Nisses lördagssällskap har träffats varannan lördag
i Karis förutom under sommarmånaderna.

Föreningen representeras i fullmäktige av Berndt Holmström och i
centralförbundets styrelse av Sven-Eric Holmström.