Toimintakertomus 2012

Styrelse
Anders Wiegner ordförande
Nils Juslin viceordförande
Sven-Eric Holmström sekreterare
Roger Holmberg medlem
Ronny Gröning medlem
Sven Olof Selenius suppleant
Leena Leporanta suppleant
Georg Lindroth suppleant

Verksamhetsgranskare
Hans-Eric Backman

Verksamhet
År 2012 firade föreningen sitt 10-års jubileum. År 2002 grundades föreningen och sedan dess har den växt sakta mak årligen. Föreningen har idag ca 90 medlemmar och vi ordnar ett antal medlemshändelser årligen förutom de som arrangeras genom centralförbundet. Föreningen är tvåspråkig. De senare åren har föreningen dragit några placeringskurser i egen regi, så också år 2012. Under tre veckor på senvåren ordnade vi en fortsättningskurs i placeringsverksamhet, och där ingick ränteplaceringar, teknisk analys och praktiska handelstips.

Årsmötet hölls den 28.3 och i samband med det föreläste Sven-Eric Holmström under rubriken ”är dividender lurendrejeri?”. Verksamhetsåret kulmineraden i vårt festseminarium den 5.5 i Ekenäs. Under förmiddagen sammanträdde styrelsen för Aktiespararnas Centralförbund, efter lunchen sammanträdde förbundsfullmäktige och förbundsmötet. Därefter inleddes festseminariet. Öppningstalet hölls av ordförande Anders Wiegner. Därefter uppträdde Reijo Heiskanen (chefsekonom OP-Pohjola gruppen), Kim och Tom Lindström (författare/placerare Cardia Invest), Carl Haglund (europarlamentariker), Pekka Lundmark (vd Konecranes) och Jussi Laitinen (vd Aktia Abp).

Under tillfället förlänades föreningens tidigare sekreterare, numera verksamhetsgranskare Hans-Erik Backman med förbundets förtjänsttecken i silver och föreningens tidigare ordförande numera viceordförande Nils Juslin med förbundets förtjänsttecken i guld. Efter seminariet avrundades kvällen med en festmiddag. Tillställningen lockade sammanlagt 65 deltagare och föreningen fick en ansenlig sponsring för arrangemangen av Karis-Pojo Sparbanksstiftelse. På hösten hade förbundet ingen verksamhet. Under verksamhetsåret avled styrelsemedlemmen Sven-Olof Selenius, föreningen har kommit ihåg Sven-Olof med en kondoleans.