Asiakastieto Group Oyj

Asiakastieto on yksi Suomen johtavista tietopalveluiden tarjoajista. Yhtiön historia ulottuu vuoteen 1905, jolloin luottotietotoiminta alkoi Suomessa ja suurimmat pankit, tukkurit ja kauppaketjut perustivat Asiakastiedon edeltäjän.

Asiakastiedon tuotteita ja palveluita käytetään pääasiallisesti riskienhallinnassa, päätöksenteossa ja myynnissä ja markkinoinnissa. Asiakastiedolla on laaja ja hajautunut asiakaskunta. Asiakastieto palvelee useita toimialoja, joista suurimmat ovat pankki- ja rahoitusala,  tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalvelut. Riippuen palvelun käyttötarkoituksesta, asiakkaat käyttävät palveluitamme joko yritysasiakkaille tai kuluttaja-asiakkaille suunnatussa liiketoiminnassa.

Asiakastiedon palvelutarjonta perustuu laajaan tietokantaan, johon dataa kerätään useista julkisista tietolähteistä sekä yhtiön omien tiedonhankintakanavien kautta. Tuote- ja palvelutarjontamme ulottuu raporteista kehittyneisiin riskienhallintaratkaisuihin.

Asiakastiedon neljä tuotealuetta 1.1.2017

Yritystietopalvelut: Yritysliiketoimintaa harjoittavat yritykset käyttävät yritystietopalveluita riskienhallinnassa, taloushallinnossa ja päätöksenteossa.

Henkilötietopalvelut: Kuluttajaliiketoimintaa harjoittavat yritykset käyttävät henkilötietopalveluita luottopäätöksiin, asiakasvalintoihin sekä asiakkaan tuntemiseen ja tunnistamiseen. Kuluttajille suunnatut palvelut tarjoavat tietoa kuluttajan omaan taloudenhallintaan sekä oman identiteetin turvaamiseen.

Asiakkuudenhallinta: Asiakkuudenhallinnan palvelut auttavat myynnin ja markkinoinnin tekijöitä tehostamaan myyntityönsä ja asiakkuuksiensa hallintaa tarjoamalla kohderyhmätyökaluja, palveluita potentiaalisten asiakkaiden kartoittamiseen, rekisteripäivityksiä ja -ylläpitoja sekä erilaisia kohderyhmäpoimintoja.

Kiinteistö- ja vakuustietopalvelut: Kiinteistötietopalveluihin kuuluvat mm. Kiinteistötietoraportit, karttapalvelut, tiedot rakennuksista ja niiden asukkaista sekä Kiinteistökaupan verkkopalveluratkaisut. Vakuustietopalveluissa painopiste on  asiakkaiden vakuushallintaprosessien automatisointiratkaisuissa.

Asiakastiedon taloudelliset tavoitteet 2017

Asiakastiedon pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • Kasvu: Saavuttaa 5-10 prosentin vuotuinen keskimääräinen liikevaihdon kasvu
  • Kannattavuus: Nykyisten palveluiden kannattavuuden säilyttäminen nykyisellä tasolla
  • Taserakenne: Nettovelan ja käyttökatteen suhteen pitäminen alle 3x, samalla kuitenkin ylläpitäen tehokkaan pääomarakenteen

Sijoittajasuhteet

Pia Katila
sijoittajasuhde- ja viestintäpäällikkö
pia.katila@asiakastieto.fi
+358 10 270 7506

Taloudelliset raportit

Puolivuosikatsaus 1.1.2017-30.6.2017

 

Tapahtuman nimi Päivämäärä
27.11.2017