Huhtamäki Oyj

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. Meillä on liiketoiminta-alueillamme johtava asema maailmanlaajuisesti: olemme johtava maailmanlaajuisesti toimiva tarjoilupakkausvalmistaja, johtava maailmanlaajuisesti toimiva kuitupakkausvalmistaja ja johtava joustopakkausvalmistaja kehittyvillä markkinoilla. Haluamme kasvaa yhdessä asiakkaidemme kanssa. Liiketoimintamme kasvua tukevat paitsi vallitsevat megatrendit (väestönkasvu, keskiluokkaistuminen, kaupungistuminen ja kestävä kehitys), myös johtavat markkina-asemamme, tiiviit ja luottamukselliset suhteet isoihin asiakkaisiin sekä mahdollisuudet laajentua niin maantieteellisesti kuin tuotevalikoimaamme laajentamalla.

76 tuotantolaitoksen ja 24 myyntiyksikön verkostomme yhteensä 34 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 17 300 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin.

Liikevaihtomme vuonna 2016 oli 2,9 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa.

Taloudelliset tavoitteemme

Pitkällä aikavälillä tavoittelemme yli 5 %:n orgaanista kasvua* ja yli 5 %:n kasvua yritysostojen kautta. Orgaaninen kasvu edellyttää investointeja, ja arvioimme investoivamme vuosittain n. 40 % käyttökatteesta. Tavoitevelkaantumisasteemme (nettovelan suhde käyttökatteeseen 2-3) puitteissa voimme käyttää yritysostoihin arviomme mukaan n. 400-500 milj. euroa.

Kasvun tulee olla kannattavaa – tavoitteemme käyttökateprosentille on yli 14 %, liikevoittoprosentille yli 10 %, sijoitetun pääoman tuotolle yli 15 % ja oman pääoman tuotolle 18 %. Tavoitteenamme on tuottaa vapaata rahavirtaa n. 150 milj. euroa vuodessa ja jakaa osinkoina 40-50 % tuloksestamme.

* vertailukelpoinen kasvu keskimäärin vuodessa

Lisätietoa Huhtamäestä sijoituskohteena www.huhtamaki.com/sijoittajat

 

Huhtamäen raportteja ja esitysmateriaaleja

Huhtamäki Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2017

Huhtamäki Q1/2017

Huhtamäki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Huhtamäki Q3/2016

Huhtamäki Q2/2016

Huhtamäki Q1/2016

Huhtamäki tuloesitys Q1/2016 (englanniksi)

 

Sijoittajasuhteet:

Kaisa Uurasmaa

Sijoittajasuhdepäällikkö

Puh: 010 686 7815

Email: kaisa.uurasmaa(at)huhtamaki.com

 

ir(at)huhtamaki.com

 

 

 

 

 

 

Tapahtuman nimi Päivämäärä
16.02.2017
22.09.2016