Suominen Oyj

Suominen yhtiönä

Suominen valmistaa kuitukankaita. Olemme teollinen toimija, mutta emme ole olemassa vain valmistaaksemme asioita. Meidän on tarkoitus myös kehittää kuitukankaita ja laajentaa niiden käyttömahdollisuuksia. Me teemme kuitukankaista parempia.

Liiketoiminta

Suomisella on kaksi liiketoiminta-aluetta: Convenience ja Care. Vaikka ne ovatkin liikevaihdolla mitattuna erikokoisia ja toimivat eri markkinoilla, niille yhteisiä nimittäjiä ovat monet megatrendit, raaka-aineet, teknologiat ja henkilöstön kyvykkyydet.

Toimintaympäristö

Useat maailmanlaajuisesti vaikuttavat megatrendit, kuten ostovoimaisen keskiluokan kasvu, väestön eliniän piteneminen sekä terveyttä ja hyvinvointia painottava elämäntyyli kasvattavat Suomisen tuotteiden kysyntää.

Suominen Oyj tilinpäätös 2016

Tapahtuman nimi Päivämäärä
20.03.2018
21.11.2017
09.11.2017
20.11.2017
09.11.2017