Osakesäästäjien toiminta

Osakesäästäjien Keskusliitto on valtakunnallinen osakkeenomistajien etujärjestö, jonka tarkoitus on edistää osakesäästämistä ja muuta yksityishenkilöiden varojen hallintaa. Liiton tärkeimmät tehtävät ovat edunvalvonta ja oikean tiedon välittäminen.

Järjestö ja hallinto

Osakesäästäjien Keskusliitto koostuu eri kokoisista paikallisyhdistyksistä ympäri Suomea. Jäsenet kuuluvat Osakesäästäjien Keskusliittoon oman paikallisyhdistyksensä kautta ja kaikki liiton tarjoamat edut ja palvelut ovat kaikkien jäsenten käytettävissä. Myös jäsenrekisteri ja jäsenlaskutus hoidetaan keskitetysti liiton toimistolta.

Osakesäästäjien Keskusliiton ylin toimielin on liittokokous, joka kokoontuu kahden vuoden välein. Liittokokous valitsee liittovaltuuston jäsenet  ja liiton puheenjohtajan. Valittu valtuusto kokoontuu sääntömääräisiin kokouksiin kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä päättämään liiton sääntömääräisistä asioista.

Edunvalvonta

Edunvalvontatyössään Osakesäästäjät on mukana tärkeissä sijoittajaa koskevissa lainsäädäntöä valmistelevissa elimissä, minkä lisäksi Osakesäästäjät esittää kannanottojaan erilaisista lainsäädäntöhankkeista ja on muutoinkin yhteydessä päättäjiin. Tiedottamista varten Osakesäästäjät mm. julkaisee Viisas Raha -aikakausilehteä.

Jäsenilleen Osakesäästäjien Keskusliitto jakaa osakesäästämistä ja sijoitustoimintaa koskevaa tietoa jäsenmaksuun sisältyvän lehden ja monien sijoittajatapahtumien avulla. Osakesäästäjät ovat esillä eri tiedotusvälineissä sijoittamista koskevissa kysymyksissä ja liitto pyrkii jatkuvasti lisäämään osakesäästäjän etuja sekä tekemään osake- ja rahastosäästämistä tunnetuksi.